Посещение на eкипа на областния управител на Силистра в общините Ситово, Дулово и Алфатар

15/6/2021
В област Силистра продължи рейдът на посещение в общините от страна на г-жа Ели Тодорова – областен управител, заедно със своя заместник  Минчо Йорданов. Обект на внимание във втория му ден бяха общините Ситово, Дулово и Алфатар. В тях представителите на държавната власт за региона имаха работни срещи с кметовете на общини, както и със секретарите на съответните общински администрации.
 
Кметът на община Ситово Сезгин Алиибрям представи икономическата картина и социалната обстановка в общината, включително акцентите от демографските проблеми и обезлюдяването в някои от населените места. Потвърдена бе представата, че там, където има няколко бизнес структури – в случая две мандри, фуражен цех, зърнобаза и др., проблемът с безработицата е относителен.
 
Общината има опит и с проектите, насочени към различни социални групи, включително програмата „Топъл обяд“ и поддържането на структура на Домашен социален патронаж (общо за близо 300 души). Актуални са и проекти по отношение на поддържане на инфраструктурата, пътищата и др. акценти от живота в общината. Предвид пандемията се работи в ограничителен режим по отношение на масовите културни прояви (отменен е традиционният фолклорен събор в село Ситово), не се провеждат и сборове по селата.
 
Във връзка с проведените на 4 април избори бе споделено, че не е имало сериозни жалби по повод провеждането на предварителната агитация и на самия изборен процес. Представителят на местната изпълнителна власт бе запознат с желанието на правителството, респективно на Областна администрация Силистра, да бъдат осигурени нормални условия за участие в изборите – без външен натиск и в сътрудничество между различните власти срещу купения вот.
 
Изразено бе тревожното усещане, че ще има евентуални трудности при ползване на машините за гласуване заради ангажименти на населението на полето – предвид кампаниите от земеделски характер, характерни за сезона. Това можело да създаде условия за въздържане от участие в изборите у част от избирателите.
 
Според секретаря на общината Андриян Андреев, в предишния парламентарен вот избирателната активност в общината е била голяма в 13-те секции. Осем от тях са с по над 300 избиратели в предварителните си списъци, където този път ще се гласува само машинно.  Общият извод е, че има необходимост от работа на партиите за елиминиране на опасността от пасивност от страна на избирателите, както и от обучението им как да се справят с предизвикателството на машините за гласуване.
 
В някаква степен по-различна по определени теми е обстановката в община Дулово, стана ясно от срещата с кмета на общината д-р Юксел Ахмед и секретаря на общината Рейхан Узунов. Общината е с голям брой населени места, част от които са били обект на реализация на проекти за енергийна ефективност, асфалтиране и др. Актуална е темата за развитие в бъдеще време на добива и преработката на каолин, което ще даде възможност за по-голяма трудова заетост в района.
 
По отношение на изборите, предвид стремежа за гарантиране на реален вот в условия на машинно гласуване, картината в общината е следната: в малък брой секции ще се гласува с хартиени интегрални бюлетини, тъй като в повечето от 42-те секции в общината избирателите са достатъчно, за да има машинно гласуване. Има известни притеснения по този въпрос сред представителите не само на възрастното поколение и в средите на различните етнически групи, споделящи предварителен страх, че няма да се справят.
 
В срещата в община Дулово също бе подчертано, че по закон е изключено служителите на административни структури както на държавно, така и на общинско ниво, да участват пряко в предизборната агитация – словесно и с материали на кандидатите за народни представители, както и в изборния процес, включително с транспортни средства за сметка на бюджета.
 
В община Алфатар срещата на представителите на Областна администрация Силистра бяха с кмета на общината Янка Господинова и със секретаря Живка Банкова. Пред г-жа Тодорова и г-н Йорданов бе споделено, че, предвид навременната организация още в началото на пандемията и взетите мерки, в общината не е допуснато да се развие пандемичен процес по отношение на коронавируса.
 
Като положително действие бе посочено участието на доброволното формирование към общината за подпомагане на гражданите при снабдяване с хранителни продукти по тяхна заявка. С външна фирма без пряко включване на администрацията се осъществява програмата „Топъл обяд“.
 
Общината кандидатства активно с проекти по програмата за развитие на човешките ресурси, включително с дофинансиране от бюджета. Целта е обучение на кадри в сферата на социалните услуги и последващото им ползване при осъществяване на други проекти, тъй като в общината има Дом за стари хора и няколко центъра за възрастни и деца. Във връзка с изборите – изцяло машинно гласуване ще има в 5 от общо 9 секции в общината, а именно в Алфатар (2) и още в селата Бистра, Алеково и Чуковец.
 
Срещите на екипа на областния управител на област Силистра продължават и в следващите дни – в община Силистра и после в община Кайнарджа. Досегашните впечатления на представителите на държавната власт са, че проведените до този момент срещи са полезни с обмена си на информация. От друга страна те водят до запознаване на място с кметските екипи, както и с проблемите, по които те работят в полза на гражданите.
 
Посещенията ще завършат с обстоен анализ на база на споделените по разнообразни теми информационни масиви, сред които не на последно място е важността с общи усилия да се гарантират прозрачни и честни избори на 11 юли за формиране на 46-ия парламент на Република България.