Опознавателни и консултативни срещи на областния управител на Силистра в общините от областта

14/6/2021
Областният управител на област Силистра Ели Тодорова и заместник областният управител Минчо Йорданов проведоха в първия ден на новата работна седмица две от седемте планирани за близките дни опознавателни срещи в общините от областта. В Тутракан те беседваха с кмета на общината д-р Димитър Стефанов и с част от неговия управленски екип, а в Главиница – с кмета на общината Неждет Джевдет.
 
От името на държавната власт, представлявана от г-жа Тодорова в Крайдунавска Добруджа, представителите на местната изпълнителна власт в двете крайдунавски общини бяха запознати със задачите на правителството в подготовката на прозрачни и честни избори за народни представители в 46-ото НС на Република България, насрочени за 11 юли.
 
Наблегнато бе на необходимостта от координация в действията на различните видове власти и на участниците в предизборния процес, както и на самия избор. Споделена бе актуална за момента информация, свързана с тях, включително предстоящата доставка на машини за гласуване в секциите с над 300 избиратели по списък, както и тяхното обслужване преди и в изборния ден.
 
Сред коментираните моменти: подготовката за работа на секционните избирателни комисии – на места предвид пандемията и опасността от заразяване още на предишните избори по-малки помещения са сменени с по-големи – примерно, СИК са преместени в читалищни салони. При необходимост този процес на подобряване на условията за упражняване на вота ще продължи за предстоящите избори, според спецификата на проблемите по места.
 
Коментирана бе и необходимостта от взаимодействие по повод инсталирането и използването на машините за гласуване (в община Тутракан в секциите в селата Цар Самуил и Нова Черна, както и в общинския център, и в поне 5 от секциите в община Главиница). Целта е да бъдат избегнати повторно допуснати през м. април т.г. грешки от организационен и от софтуерен характер, за да има дисциплиниране на ситуацията.
 
Важно е да се спомене, че в община Главиница ще продължи политиката за въздържане на провеждане на големи събития по населени места, както и на масови празници, включително сборове в селата. Стана ясно, че по тази причина и тази година няма да бъде проведен празникът на лилиите в село Малък Преславец.
 
Обсъдена бе и темата за формите на влияние върху избирателите за кого да гласуват, както и т.нар. корпоративен вот, по който в консултативен план се събират предложения как да бъде минимизиран, за да се получи реален вот.
 
Други теми, по които са водени разговори: ваксинацията, борбата срещу комарите и кърлежите, работа по проекти и необходимостта от съдействие от страна на държавната администрация.