Заместник областният управител на област Силистра участва в пролетните научни празници и в младежкото ЕКСПО в Русенския университет

9/6/2021
С участието на заместник областния управител на Силистра Минчо Йорданов и на екип от преподаватели и студенти от Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“ премина официалното откриване на 5-ото Младежко ЕКСПО в рамките на 23-тите Пролетни празници на науката, провеждани в най-големия български дунавски град.
 
Г-н Йорданов връчи от името на областния управител на област Силистра Ели Тодорова поздравителен адрес, сувенир и екземпляри от „Паметен лист за 80 г. Крайовски договор“, издаден миналата година от Областна администрация Силистра,  на ректора на Русенския университет член кореспондент проф. дтн Христо Белоев.  
 
Проведени бяха делови срещи с участието на заместник областния управител с представители на ректорското ръководство, на „Канев център“, както и с гости – областни и заместник областни управители от областните администрации в Русе и Разград, кметове на общини и др.
 
Пред и в залите на „Канев център“ в Университета на територията на 38 щанда свои материали изложиха професионални студентски клубове; научно-изследователски лаборатории – сред тях и от Силистра, където се обучават студенти в две направления – педагогическо и инженерно; ученически формации и смесени научно-изследователски екипи.
 
Силистренското участие, представено от студенти, водени от доц. д-р Румяна Лебедова – директор на Филиал Силистра, и гл. ас. д-р Милен Сапунджиев, бе с изложба от 20 пана на тема „130 години Европейски дух в образователното дело на Силистра (1890-1913)“.
 
Тя е изработена от Учебно-изследователска лаборатория „Културно-историческо наследство” към Филиала и финансирана с европейски средства чрез Областна администрация Силистра. На същата тема е и филмът, създаден от екип от преподаватели във Филиала, който е достъпен в интернет.