Работна среща в Областна администрация Силистра

4/6/2021
В Областна администрация Силистра бе проведена работна среща с участието на областния управител Ели Тодорова, на заместник-областния управител Минчо Йорданов и на главния секретар Ивелин Статев. Срещата бе по искане на транспортни фирми от регион Силистра, от които в нея се включиха представители на над 10 от тях.
 
На вниманието на държавната власт в лицето на областния управител и екипа на Областна администрация бе поставен въпрос относно затруднения на местните превозвачи, търгуващи с Румъния, при преминаване на границата.
 
Проблемът е възникнал след промяната на трасето за преминаване на ГКПП Силистра през фериботния терминал извън града, вместо през туристическия сухоземен пункт, който е в града. Декларирано бе, че новият начин на преминаване в Румъния носи загуби с времеви и финансов характер на транспортните фирми от Силистра и региона. Според изразеното становище, за голяма част от тях адресати са населени места и партньори от южната част на северната ни съседка.
 
Предложението на бизнеса е да се премине на режим за преминаване през сухоземната граница, но само за нетранзитни европейски фирми – превозвачи. За тежките превозни средства, желаещи да преминат с цел транзит, да остане единствено преминаването през фериботния терминал.
 
Областният управител Ели Тодорова заяви пред представителите на бизнеса, че нейният екип е проучил въпроса предварително и запозна присъстващите със събраната информация. Предстои с предложението на превозвачите да бъдат запознати в началото на следващата седмица институциите и ведомствата, от които зависи неговото разглеждането и съответно становище.
 
Кои са институциите, на вниманието на които ще бъде поставена темата: Министерство на регионалното развитие и благоустройството,  Министерство на транспорта, Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, Президентство, Смесена българо-румънска комисия, ДП „Пристанищна инфраструктура“ и други ведомства, от които зависи вземането на решение.
 
Подчертано бе, че в условията на пандемична обстановка е важна грижата на държавата за здравето на хората, като бе припомнено какви проблеми създаваше в продължение на години трафикът на тежки товарни автомобили през град Силистра, което предизвика няколко протеста на гражданите от 2016 насам.