Областният управител участва в семинара на МОН „Добри практики в сектора за учене на възрастни – област Силистра“

2/6/2021
В хотел „Дръстър“ в град Силистра започна двудневен семинар на тема „Добри практики в сектора за учене на възрастни – област Силистра“, организиран от Министерство на образованието и науката със съдействието на РУО на МОН в Силистра и с подкрепата на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Поканени за участие са 50 души, от които 20 от страната - всички те представители на различни институции и организации от сектора за учене на възрастни.
 
На семинара се представят добри практики от Област Силистра, свързани с образованието и обучението на лица, навършили 16-годишна възраст. В програмата има и две делови събития: на 2 юни сутринта бе работната среща на групата, а на 3 юни е работната среща на координационния съвет. Събитията са с участие на г-жа Валентина Дейкова, ръководител на НЗП EPALE България.
 
Според програмата на семинара свои материали представят: Сезер Нихат – община Дулово, Димитрина Тихова - ПГМТ„Вл. Комаров“ Силистра, Росица Раданова - ПГСУАУ „Ат. Буров“ Силистра, Светла Гойчева - ЦПО „Сезони“ Силистра; Камен Неделчев, директор на ПГМСС „Н. Вапцаров“ с. Средище, доц. д-р Диана Железова, ръководител на Център за продължаващо обучение при Филиал Силистра на РУ „А. Кънчев“, Ивелина Петрова, главен експерт в Дирекция „Бюро по труда“ Силистра.
 
Областният управител Ели Тодорова отправи лично поздравление към организаторите и участниците, в което припомни, че преди 4 години в третото издание на програмата "Национални дни за учене през целия живот" област Силистра бе наградена за "Учещ регион" - първенец в страната (тогава наградата получи Мая Григорова от РУО на МОН - областен координатор за изпълнение на Програмата за учене на възрастни, която е отличавана и в личностен план). Миналата година по достойнство в това отношение бе оценена и работата на ПЗГ "Добруджа", както и лично като негов представител Митхат Осман, заместник-директор и ръководител на учебен център на ПЗГ „Добруджа“ Силистра, който също участва със своя презентация.