Ритуал по встъпване в длъжност на г-жа Ели Тодорова - областен управител на област Силистра

27/5/2021
В Областна администрация Силистра бе проведен ритуал по встъпване в длъжност на г-жа Ели Тодорова – новоназначен областен управител на област Силистра. Пред служители от администрацията начело с главния секретар Ивелин Статев и на представители на местни и национални медии решението на Министерския съвет бе прочетено от Вр. и. д. областен управител Илиян Великов.
 
Заместник-областният управител Стоян Бонев връчи на представителя на държавната власт печата на Областна администрация Силистра, заедно с китка здравец с пожелание за успешна работа.
 
Г-жа Тодорова е адвокат от кариерата – от 37 години е член на Адвокатска колегия Силистра (висше юридическо образование от СУ „Св. Климент Охридски“). От 1990 г. насам е била няколко пъти председател и заместник-председател на Районна и на Общинска избирателни комисии. В периода 2003-2007 г. е общински съветник в Общински съвет – Силистра (независим общински съветник). В първото си изявление тя подчерта, че има за задача да създаде добра организация за предстоящите извънредни парламентарни избори на 11 юли 2021 г.
 
По този повод предстоят срещи с ръководството на РИК Силистра и с ръководители на различни регионални звена и ведомства, както и с представители на органите за местно самоуправление по места, и с кметовете на общини.
 
Друга основна задача ще бъде опазването на живота на гражданите на област Силистра предвид пандемията, като за целта е предвидена среща в РЗИ Силистра. Обект на внимание ще са и всички текущи задачи, които са в рамките на задълженията на областния управител като институция и на Областна администрация.
 
Г-жа Тодорова благодари за добре свършената работа на своите предшественици на поста и изрази очакване за успешна екипна работа в изпълнение на поставените от правителството задачи. Областният управител отговори на поставените от журналистите въпроси, като по един от тях уточни, че заместник-областните управители се назначават от министър-председателя.