Тържествено събрание за 24 май - онлайн, във Филиал Силистра на РУ "Ангел Кънчев"

21/5/2021
Тържествено събрание за 24 май - онлайн, във Филиал Силистра на РУ "Ангел Кънчев" с директор доц. д-р Румяна Лебедова. Приветствия от Илиян Великов - Вр. и.д. областен управител на област Силистра, доц. д-р Джевдет Чакъров - преподавател в Медицински университет Пловдив, народен представител от 40 до 45-ото НС на Република България, доц. д-р Десислава Атанасова - зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика в Русенски университет "А. Кънчев".
 
Наградите тази година: за най-висок среден успех от целия курс на обучение - Мелвин и Мервин Мустафа - абсолвентки в специалност "Педагогика на обучението по български и чужд - английски, език" - наградата е връчена в Областна администрация; студентка майка с най-висок успех - Красимира Калева - абсолвентка по специалност "Електроинженерство" - предстои да бъде връчена в община Силистра; награда за Тодор Тодоров - третокурсник по специалност "Педагогика на обучението по български и чужд - английски, език" - номиниран за "Кристален приз" - автор на 6 научни доклада - награда от Общински съвет Дулово (неговият председател инж. Невхис Мустафа изпрати поздравителен адрес до участниците в събранието на Филиал Силистра).  Доц. Лебедова обяви в края на форума, че успешно е преминала акредитацията на Филиал Силистра - оценка 9,28 за специалност "Обучение по...".
 
Днес от 13 ч. започва Научна кръгла маса на тема "Традиция и модерност в образованието и науката", тази година във вид на онлайн издание, проведено от Филиал Силистра на Русенския университет.
 
Участват: Мария Томова (Предизвикателствата пред съвременното образование); Тодорка Георгиева (За някои архаични езикови черти в един сборник с народни песни от Силистренско); Ивелин Илиев ("Жътварят" - повест за метаморфозите на човешкия дух по пътя на богоподобието); Елена Кирова (Славейковата Библия - паметник на съхранения книжовен език); Евгения Денева (Създаване на електронни уроци с приложенията на Office 365); Иван Илиев - Филиал Кърджали, Снежанка Генчева independent researcher (За мястото на селиолския говор сред останалите български говори в Бесарабия и в Югоизточна България); Иво Братанов (Езикът на "Малъкъ български писмовникъ" на Никола Михайловски - Графични и правописни особености); Донка Илиева, Тодорка Георгиева (За функциите на съюза/частицата АШТЕ в старобългарското изречение); Донка Илиева (Поглед към синтаксиса и употребата на отстъпителни изречения в два предговора на Ат. Т. Илиев); Йордан Георгиев (Добруджански сборник с народни песни разказва случки и събития от късното средновековие от Будим Града (Будапеща) през Силистра до Симферопол и Константинопол); Наталия Минчева (От институция за духовно израстване до източник на комунистическа пропаганда. Читалищата в Силистренска околия от 1940 г. до 1958 г.); Румяна Лебедова (Диалогични прочити); Илиана Илиева (Проектната дейност в обучението по история и цивилизации в българските училища в чужбина). 
Линк за кръглата маса: https: //meeti.uni-ruse.bg/b/kpQ-jiv-kwr/.