Поздравление за Великден

29/4/2021
Уважаеми жители от област Силистра, желая на всички Вас да посрещнете с отворени сърца и с чисти помисли възраждането на Спасителя – свят символ за християните от цял свят. Тази година тържеството на духа следва друг важен празник – Ден на труда и на международната работническа солидарност, повод да си спомним, че трудът и радостта от живота вървят ръка за ръка.
 
Ивелин Статев, областен управител на област Силистра