Поздравление за Ден на Българската конституция и професионален празник на българските юристи

16/4/2021
ЗА ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 
 
Уважаеми госпожи и господа, законността и нейното спазване са сред най-важните във всяка държава, за което са призвани парламентът и институциите, където служат специалисти с юридическо образование. От 30 години насам България има своя специален ден за почит към основополагащ документ, какъвто е Конституцията, както и към всички, обслужващи законодателната основа за обществено-икономическото развитие на България. Празникът на юристите е поклон пред авторитетите, създали и гласували Търновската конституция, с която новоосвободената тогава наша родина се връща на политическата карта на света. Желая Ви здраве, вярност пред закона и добро взаимодействие между институциите, имащи отношение към прилагането му и към контрола на неговото изпълнение. Честит празник!
 
ИВЕЛИН СТАТЕВ,
областен управител на област Силистра,
м. април 2021 г.