Поздравление за празника Рамазан

13/4/2021
ДО
МЮСЮЛМАНИТЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА               
 
Поздравявам Ви с настъпването на свещения месец Рамазан – символ на сплотеността и възможността чрез въздържание всеки от Вас да се доближи до състоянието на бедните, гладните и страдащите хора, както е казано в свещените книги. Този специален месец е посветен на опрощението, покаянието и милосърдието. Изпълнен е с благотворителни прояви, в които, сигурен съм, ще участвате от душа и сърце. Честит месец на взаимопомощта, толерантността, плодородието, братството и приятелството! 
 
ИВЕЛИН СТАТЕВ, областен управител на област Силистра,  м. април 2021 г.