В Силистра завърши ротационната форма на председателстване на Регионален съвет за развитие на Северен централен район за планиране

18/1/2021
В Силистра завърши ротационната форма на председателстване на Регионален съвет за развитие на Северен централен район за планиране, председателят на който вече е с мандат от 4 години.
 
С домакинството и логистиката на Областна администрация Силистра в края на миналата седмица бе проведено онлайн конферентно заседание на Регионален съвет за развитие на Северен централен район за планиране, открито и водено от заместник-областния управител Илиян Великов, с участието на заместник-областния управител Стоян Бонев и на служители на администрацията.
 
В една от точките от дневния ред бе проведено тайно гласуване с участие на членовете на съвета (17 души, от които петима областни управители и 12 представители на общините), чрез което с мандат от 4 години за председател на РСР бе избран от състава на Съвета инж. Даниел Панов - кмет на община Велико Търново, а за заместник-председател – Таня Христова, кмет на община Габрово (другите области са Силистра, Разград, Търговище и Русе).
 
Досега председателят на РСР на СЦР бе за няколко месеца – на ротационен принцип, като начело стоеше реално представител на една от областите в района. Факт са и нови Вътрешни правила за организацията и дейността на Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион за планиране (Ниво 2).
 
На заседанието бяха направени промени на представители в Комитетите за наблюдение на оперативните програми 2014-2020 и в Тематичните работни групи за подготовка на новите програми 2021-2027.