ОИЦ Силистра разяснява онлайн „Прилагането на новия регионален подход в България през програмен период 2021 – 2027 г. и изпълнението на Интегрирани териториални инвестиции“.

10/12/2020
Областен информационен център Силистра организира онлайн информационно събитие на тема „Прилагането на новия регионален подход в България през програмен период 2021 – 2027 г. и изпълнението на Интегрирани териториални инвестиции“.
 
Основна характеристика на интегрирания териториален подход е прилагането на принципа на широко партньорство: сътрудничество между различните заинтересовани страни и участници в социално-икономическия живот на конкретната територия (местни власти, институции, бизнес, НПО, учебни заведения и др.).
 
Събитието е на 15 декември (вторник) от 11:00 ч., във Фейсбук-страницата на Областен информационен център Силистра.