Обявени свободни работни места в област Силистра към 30 ноември 2020 г.

30/11/2020
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
 
1 оператор, въвеждане на данни, средно образование
2 електромонтьора,средно образование - електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
1 продавач-консултант, средно/ висше образование
10 общи работници, промишлеността, основно/ средно образование
1 социален работник           , висше обр., спец. „Социални дейности”
2 работника строителство, средно образование
2 монтьори / доилни /инсталации и оборудване
1 лепач, средно образование
1 шивач, средно образование
5 военнослужещи, войници           средно образование
5 военнослужещи, офицери           средно образование
1 сладкар, средно образование
1 пекар, средно образование
1 общ работник, основно образование, лице с намалена работоспособност
2 резачи, средно образование
1 шлосер-монтьор, средно образование
2 заварчици, средно образование
1 кранист (портален кран), средно образование
1 машинен оператор, металорежещи машини, средно образование
1 настройчик, режещи металообработващи машини, средно образование
3 шлосер-монтьори, средно образование
1 маникюрист, средно образование
1 фризьор, средно образование
9 шивачи, мъжко/дамско облекло, основно/ средно
1 технолог облекло, средно специално образование
5 шивачки, средно или основно образование
1 акушерка,  висше образование, спец. „Здравни грижи”, „Акушерка” 
1 фармацевт, магистър, висше образование, спец. „Фармация” 
2 рентгенови лаборанти, висше образование, спец. „Рентгенов лаборант” 
2 медицински лаборант, висше образование, спец. „Медицински лаборант” 
20 медицински сестри, висше образование, спец. „Здравни грижи”,  „Медицинска сестра” 
20 лекари, висше образование, спец. „Медицина” 
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в направление:
 
- За обучение по време на работа
 
4 организатор дейности, средно образование
1 продавач-консултант, средно образование
 
- За стажуване
 
1 технически секретар, средно/висше образование
 
НП „Предоставяне на грижа в домашна среда”
 
1 домашна помощница, средно образование, непълно работно време
 
 
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/
 
1 касиер обменно гише, средно образование
1 консултант ценни книжа, средно образование
1 общ работник
1 дограмаджия дърво, пластмаси, основно образование
1 монтажник дограма, основно образование     
1 работник за зареждане на рафтове, средно образование
1 банков служител, обслужване на клиенти, висше икономическо образование
1 калкулант, средно образование
1 автомонтьор, средно образование
11 машинни оператори, шиене на облекло
1 машинен оператор дърводелство
5 лекари, висше образование - медицина, ЦСМП
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в  направление:
 
- За обучение по време на работа
 
1 работник зареждане на рафтове
 
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
 
4 машинни оператори, шиене, начално образование
1 машинен оператор на банцинг, основно образование, лице с намалена работоспособност
1 счетоводител, висше образование - икономика, работа със счетоводен софтуер, 2 г. професионален опит
3 лекари, висше образование - медицина, ЦСПМ   
 
**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.