Поздравление за 75 години Русенски университет

12/11/2020
Днес от 16 ч. в град Русе е тържеството за честване на 75-ата година на Русенския университет. По този повод областният управител на област Силистра Ивелин Статев изпрати поздравителен адрес със следното съдържание: "Уважаеми госпожи и господа – преподаватели, студенти и докторанти, днес Вие отбелязвате славна годишнина, в която се оглеждаме в миналото, за да оценим настоящето и да помечтаем заедно за бъдещето на най-мащабното по специалности учебно звено в Северна България.
 
На практика академизмът, тръгващ от Алма Матер на най-големия български крайдунавски град, се разпростира в цялата Дунавска равнина от Видин и Силистра, обгръщайки със знание и Лудогорието в Разград. По този начин продължаваме стари традиции в обучението на студенти, включително и от годините на Педагогическото училище в нашия град, от чието начало отбелязахме 130 години със събития във Филиал Силистра, вкл. с с международна конференция и с национална кръгла маса. Честит празник!".
 
В поздравителния панел на тържеството ще прозвучи и неговият видео поздрав, подчертаващ важността на учебното заведение, вкл. и чрез Филиал Силистра, за развитието на регионите.