Поздравления на областния управител на област Силистра за 12 октомври - Ден на българската община

12/10/2020
Ивелин Статев - областен управител на област Силистра: "С най-голямо уважение отправих поздравителни адреси до общинските съвети, общините и кметствата в област Силистра, както и в колективен план до Национално сдружение на общините в Република България по повод 12 октомври – Ден на българската община. Като регионален представител на държавната власт моето послание към участниците в местното самоуправление и в местната изпълнителна власт е свързано с тяхната важна и неотменима роля в живота на хората по места. Отбелязах отговорността, която имат и компетенцията, която е необходима, за да решават навреме и правилно различните житейски и управленски казуси. Пожелах им самочувствие и повече внимание към проблемите на хората с фокус върху подготовката на най-перспективни проекти в името на възможно най-добри резултати от управленската дейност в общините и кметствата".