Поздравителен адрес за Международен ден на учителя - 5 октомври

5/10/2020
ДО
УЧИТЕЛИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВУЗ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Уважаеми госпожи и господа - учители в детски заведения и в различните възрастови етапи в училищата, както и Вие - преподаватели във филиалите на висшите учебни заведения, в чест на Вашата професия има много празници. Сред тях е и международният, посветен на учителя - 5 октомври, подходящ повод за добра дума по адрес на всеки от Вас. За да се знае, че както родителите, така и децата Ви дължат благодарност и уважение. Особено в днешното трудно време, когато обстоятелствата изискват от всички нас, на практика цялото общество, заедно да преодоляваме трудностите в името на образоваността на поколенията, за да имат своите реални възможности за развитие. Честит празник!