Областна администрация Силистра съдейства на родолюбива проява за 80 г. от Крайовския договор

29/9/2020
На открито пространство пред Регионална библиотека „Партений Павлович“ в Силистра бе проведено събитието „Изпълненият дълг към една премълчана истина“ в чест на 80-ата година от подписването на Крайовския мирен договор, възвърнал Южна Добруджа към майката родина България. То бе организирано от екипа на библиотеката с логистичната и материална подкрепа на Областна администрация Силистра, представена на тържеството от заместник-областните управители Илиян Великов и Стоян Бонев, както и на Елена Томова – главен секретар.
 
В събитието участваха автори на книги за съдбата на Добруджа и за борбата за освобождението й от румънска окупация в периода преди 1940 г. (подробностите за тях и за паметниците в областта по темата в публикацията http://silistra.government.bg/OA-SILISTRA/home.nsf/pages/bg/NT0001A9FE?OpenDocument).
 
Доц. д-р Румяна Лебедова, автор на книга за „мита Златна Добруджа“ и изследовател на изпълнението на 4-те спогодби към Крайовския договор, се представи със свое специално събитието експозе, подготвено за разноликата аудитория от Силистра, Дулово, Кайнарджа, Алфатар, Ситово, Главиница, Тутракан, Кубрат и др. градове. То бе посветено на премълчаната истина, за духовните измерения на Крайовския договор, за еуфорията и страданието, за очакванията и разочарованията, за смисъла и отрицанието, за радостта и тъгата, за миналото и настоящето.
 
Самодейци от Народно читалище „Христо Смирненски“ в с. Ситово с председател Никола Георгиев поздравиха присъстващите с танц и стихове от поетесата и краевед Красимира Орлоева. Със свой поздрав участва и народната певица Иванка Въндева – самодейка в НЧ „Ведрина“ – кв. Попово, град Алфатар.
 
Ревю на добруджански народни носии бе представено с обяснения на символи, традиции и техники на изработването им от страна на фолклористите д-р Йордан Касабов – Силистра, и от Калина Михайлова – село Шуменци, Тутраканско.
 
Всички те, заедно с над 20 автори на книги – художествени, научни, краеведски и изследователски, получиха празнични поздравителни адреси от името на Ивелин Статев – областен управител. За спомен за всеки от тях – малки варианти на постерите, представящи издадените през последните няколко години книги за Добруджа.
 
Както и изображения на над 30 паметника в 15 населени места в областта (Силистра, Тутракан, Кайнарджа, Алфатар, Срацимир, Сребърна, Старо село, Ситово, Смилец, Йорданово, Васил Левски, Бабук, Попина, Срацимир, Зафирово). Поздравителни адреси имаше още за Регионална библиотека с директор Светла Ангелова и за отдела в Силистра на „Държавен архив“, начело с Драгомира Балева-Тодорова.
 
Първата по рода си паметна среща имаше и своята съпътстваща проява – в съчетание със събитието бе изложбата на „Държавен архив“, подготвена от силистренския екип на ДА „Архиви“ – същата изложба може да бъде разглеждана с още допълнителни автентични материали в сградата на самия архив на ул. „Генерал Скобелев“.
 
На практика с проведеното събитие по повод историческия факт – Крайовския договор, бе направен опит да се намери обобщен отговор 8 десетилетия по-късно на въпроса – какъв е към него интересът на властта, обществеността и на творците от общините в област Силистра през последните 15-20 години. В частност и от преди това, за да бъде изведена от забравата темата, обвързваща в обща кауза дълга и истината.
 
Събитието е едно от близо 10 в област Силистра, някои от които вече преминаха (4 от тях бяха за откриване на паметни плочи в Силистра, Тутракан, Старо село и Ситово). Днес на първия етаж в библиотеката ще бъде даден старт на осмата по рода си изложба „Добруджа“, дело на Филателно дружество „Димитър Дончев“ със секретар Христо Христов. В същия ден в Тутракан е форумът, наречен Национална конференция „Българската и международната общественост за Добруджанския въпрос. Нови документи, нови прочити, нови тези“.
 
Междувременно в Дунавския парк на Тутракан е подредена изложба на тема „80 години от възвръщането на Южна Добруджа“. Мобилната експозиция проследява процеса на възвръщане на Южна Добруджа към България през 1940 година. Както посрещането и настаняването на български преселници от Северна Добруджа.
 
На 1 октомври в залата на Археологическата експозиция при Регионален исторически музей Силистра е Академичната кръгла маса на Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Участващите доклади са публикуване в 12-ата книга от поредицата „Известия на Научен център „Св. Дазий Доростолски“, съорганизатор на форума.
 
Той е посветен на няколко годишнини: 80 г. Крайовски договор, 75 г. Русенски университет, чийто юбилей предстои през м. ноември на настоящата година; 130 г. Педагогическо образование в Силистра и 140 г. от рождението на Йордан Йовков.