Обявени свободни работни места в област Силистра към 28 септември 2020 г.

28/9/2020
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
1 началник смяна, средно образование
1 монтажник, изделия от дърво, средно образование
1 сервитьор, средно образование
2 сондьори, основно образование
1 продавач –консултант, средно образование, 1г. професионален опит
1 шофьор, товарен автомобил, средно образование, 2г. професионален опит, кат. С
4 монтажници, средно образование
1 медицинска сестра, висше образование-медицина
1 огняр, средно образование
1 техник, медицинска техника, средно образование - електротехника и електроника
1 сервитьор, средно образование
2 дърводелци, мебелисти, средно образование/ мебелно производство
1 крояч, текстил, средно образование
1 механик, промишлено оборудване, средно обр.
1 машинен оператор, основно обр.
1 касиер, средно обр.
1 шофьор, товарен автомобил, средно обр., кат. С
9 шивачи, мъжко/дамско облекло, основно/ средно
1 технолог облекло, средно специално образование
9 шивачки, средно/ основно образование
2 заварчици, средно техническо образование
3 настройчици, металообработващи машини с цифрово управление, средно техническо образование
2 инженери, конструктори, висше техническо образование
1 акушерка, висше обр., спец. здравни грижи, акушерка 
1 магистър- фармацевт, висше обр., спец. фармация 
2 рентгенови лаборанти, висше обр., спец. рентгенов лаборант 
2 медицински лаборанти, висше обр., спец. медицински лаборант 
20 медицински сестри, висше обр., спец. здравни грижи,  медицинска сестра 
20 лекари, висше обр., спец. медицина 
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в направление:
 
- За обучение по време на работа
1 уебмастер,  висше образование
8 организатор дейности, без изисквания за заемане
1 технически секретар, средно/висше образование
1 монтажник, средно образование кат. В и С
1 шлосер, средно образование.
 
*Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”
 
1 домашни помощници, основно образование, непълно работно време
 
*Работни места,  разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001„Обучения и заетост”, Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
1 оператор, електронна аудио-визуална техника, средно образование
2 изпълнители, без образование
1 общ работник, без образование
1 работник, поправка на джанти и гуми, без образование
 

 

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

 
2 общи работници
3 машинни оператори дърводелство
1 продавач – консултант, средно образование
5 лекари, висше образование - медицина, ЦСМП
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в  направление:
 
- За обучение по време на работа
 
1 общ работник
1 обслужващ бензиностанция/газстанция
3 организатори
13 работници, зареждане на рафтове
4 дограмаджии

 

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

 
1 социален работник, средно образование, срочен трудов договор
5 машинни оператори в дървообработване, основно образование
1 сервитьор, основно образование, двусменен режим на работа
1 машинен оператор- банцинг, основно образование, лице с намалена работоспособност
1 счетоводител, висше образование - икономика, работа със счетоводен софтуер, 2 г. професионален опит
3 лекари, висше образование - медицина, ЦСПМ   
 
**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.