Заседание в Областна администрация за проблема с тировете, декларация на "Гражданска инициатива"

25/9/2020
В Областна администрация Силистра с участието на областния управител Ивелин Статев и на неговия заместник Илиян Великов бе проведена междуинституционална българо-румънска среща  във връзка с намиране на решение на проблема с необходимостта от преустановяване на денонощното преминаване на тежки товарни автомобили край жилищни блокове в град Силистра. Става дума за улиците „Добрич“, „Седми септември“ и „Дръстър“, които са част от европейски транспортен коридор 7, на път за ГКПП Силистра – Кълъраш и оттам за превоз посредством фериботни платформи през р. Дунав.
 
В разговорите с участието на представители на двете румънски  фирми, превозващи товари през р. Дунав, участваха кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов; председателят на ОбС д-р Мария Димитрова; изпълнителният директор на ИА „Морска и речна администрация“ Живко Петров; представители на „Гражданска инициатива“, водени от д-р Недко Белев от Фондация „Човек, природа, здраве“; директорът на ОДМВР гл. комисар Юлиян Караславов; представители на институциите  „Гранична полиция“ и „Митници“, както и на АПИ Силистра; областния координатор на ПП ГЕРБ д-р Тодор Тодоров и др.
 
След разменената информация, включително за проблемите, създавани за гражданите от страна на тировете (190 000 годишно) – шум, прах, вибрации, теренно замърсяване и др., стана ясно, че ще бъде изготвена декларация с искане тежкотоварните автомобили да не преминават през града, като за целта бъде намерена алтернатива. Сред отдавна подготвяните варианти е рестартът на спрелия дейността си фериботен термина в района на Айдемир, но ще се работи и по други възможности.
 
Декларацията е подписана от д-р Недко Белев, Слави Славов, проф. дин Георги Атанасов, Юлиян Желев, Иван Кулев, Марин Маринов. В нея се казва: "Във връзка с усложняващата се обстановка с преминаването на международен тежкотоварен трафик през територията на град Силистра и безрезултатните срещи, проведени с различни институции за разрешаване на горепосочения проблем, настояваме за: 1.Предприемане на незабавни действия от държавната власт за възстановяване дейността на Фериботен комплекс - Силистра; 2.Незабавно изпълнение на решението на Общински съвет - Силистра за извеждане на тежкотоварния трафик извън град Силистра. Ако посочените по-горе действия не бъдат предприети от съответните общинска и държавна власт в срок до един месец от изпращането на настоящата декларация сме готови за гражданско неподчинение на територията на град Силистра".