Откриване на академичната учебна година във Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев“

16/9/2020
На открито пред сградата на Филиал Силистра към Русенски университет „Ангел Кънчев“ бе проведено тържество за откриване на академичната учебна 2020-2021 година. В юбилейната за най-голямото в Североизточна България висше учебно заведение година, което през м. ноември навършва 75 години от създаването на своя предшественик, над 300 са студентите във Филиала (от тях 107 са първокурсници – за пръв път тази година след намесата на държавата – без заплащане на семестриални такси).
 
Те ще се обучават в 3 учебни дисциплини в 2 направления – педагогическо и инженерно. От днес с решение на Академичния съвет в Русе директор на Филиал Силистра е доц. д-р Румяна Лебедова – преподавател по литература.
 
В събитието, включващо и раздаване на дипломи на абсолвенти, като гости участваха областният управител Ивелин Статев и д-р Мария Димитрова – председател на Общински съвет Силистра, които поздравиха присъстващите с пожелание за успешна учебна година на бъдещите педагози, физици, информатици и инженери.
 
Русенският университет бе представен от представители на ръководствата на различните факултети, водени от зам.-ректора проф. д-р инж. Пламен Даскалов, който отправи поздрав от името на ректора чл. кор. проф. д.т.н. инж. Христо Белоев.
 
Още в първия месец пред Филиал Силистра предстоят няколко предизвикателства, сред които е Научна конференция с международно участие (16 октомври) и Национална кръгла маса на тема „Златна Добруджа – мит и реалност“, посветена на 80-а година от Крайовския договор (1 октомври).