Откриване на учебната година в област Силистра

15/9/2020
В 44 основни, общообразователни и професионални училища започна учебната 2020-2021 година. В две от тях в тържествата участваха заместник-областните управители на област Силистра. Г-н Илиян Великов бе гост в ПГМТ „Владимир Комаров“ с директор Татяна Кинджакова, където той поздрави участниците в церемонията – представители на най-новото попълнение в гимназията – осмокласниците, които са 30 в две паралелки. Общо 167 са учениците в училището, носещо името на славен космонавт. Г-н Стоян Бонев бе гост на събитието в най-голямото професионално училище в областта – ПГСУАУ „Атанас Буров“ с директор Денка Михайлова, с 364 ученици. 
 
По информация от РУО на МОН, разпространена преди няколко дни, прогнозният общ брой ученици в дневна форма на обучение от І до ХІІ клас във всички училища в областта е около 9 600. Учениците, постъпващи в І клас, са около 830 към 2. 09. 2020 г. В VІІІ клас постъпват 793 ученици в дневна форма на обучение. Не са закривани паралелки от определените 34 с държавния план прием. През тази учебна година ще завършат ХІІ клас 679 ученици в дневна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и 68 обучаеми в задочна форма на обучение.
 
Областният управител Ивелин Статев поздрави всички ученици и учители в област Силистра със свой специален поздравителен адрес в качеството си на пред0ставител на държавната власт за областта. В посланието му се казва: „Уважаеми госпожи и господа – директори на училища и преподаватели, скъпи ученици от първи до дванадесети клас, отново класните стаи отварят врати, за да посрещнат Вас, които ще провеждате обучението си през новата учебна година. Ситуацията по света е различна от преди няколко месеца и се налага да се съобразяваме със специални здравни предписания. Те ще създадат във всяко училище специфичен ред и форма на отношения, включително и при  използване на училищната база. Вярвам, че заедно – ръководствата училищата в област Силистра, преподавателите по отделните дисциплини и учениците, ще провеждате в духа на българските традиции нормален и резултатен учебен процес. На добър час!
 
Утре, 16 септември, предстои откриване и на академичната учебна година във Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Тази година е направен почти пълен прием в двете направления – педагогическо и инженерно. Стяартът е предвиден на открито с участието на гости, включително от Русе. На 1 октомври по случай 80 години от Крайовския договор Филиал Силистра е домакин на академична кръгла маса.