Поздравление за новата учебна година в област Силистра

14/9/2020
ДО 
УЧЕНИЦИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
        
 
 
       Уважаеми госпожи и господа – директори на училища и преподаватели, скъпи ученици от първи до дванадесети клас, отново класните стаи отварят врати, за да посрещнат Вас, които ще провеждате обучението си през новата учебна година. Ситуацията по света е различна от преди няколко месеца и се налага да се съобразяваме със специални здравни предписания. Те ще създадат във всяко училище специфичен ред и форма на отношения, включително и при  използване на училищната база. Вярвам, че заедно – ръководствата на 44-те училища в област Силистра, преподавателите по отделните дисциплини и учениците, ще провеждате в духа на българските традиции нормален и резултатен учебен процес. На добър час!
 
ИВЕЛИН СТАТЕВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА