Обявени свободни работни места в област Силистра към 14 септември 2020 г.

14/9/2020
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
1 учител на деца с умствена изостаналост, висше образование, специална педагогика
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап,  висше обр. / математика
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап,  висше обр. / биология и химия
2 учители, начален етап на основното образование (I-IV клас), висше обр. / подготовка на начални учители
2 сондьори, основно образование
1 продавач –консултант, средно образование, 1г. професионален опит
2 шофьори, товарен автомобил, средно образование, 2г. професионален опит, кат. С
1 специалист, средно образование
1 огняр, средно образование
1 техник, медицинска техника, средно образование / Електротехника и електроника
1 учител, общобразователен учубун предмет в прогимназиален етап, висше образование / немски език
2 сервитьори, средно образование
10 залесители, начално образование
1 шмиргелист, основно образование
1 военнослужещ, офицер, висше образование
2 военнослужещи, войници, средно образование
1 общ работник, основно образование
1 продавач-консултант, средно образование
1 старши учител, практическо обучение,  висше обр. -механизация на селското стопанство
1 шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, средно образование
2 дърводелци, мебелисти, средно образование/ мебелно производство
4 общи работници, основно образование
1 кранист, средно образование
1 машинен оператор, циментови продукти, средно образование
1 механик, промишлено оборудване, средно обр.
1 машинен оператор, основно обр.
1 касиер, средно обр.
1 шофьор, товарен автомобил, средно обр., кат. С
4 общи работници в промишлеността, средно образование
10 шивачи, мъжко/дамско облекло, основно/ средно
1 технолог облекло, средно специално образование
9 шивачки, средно/ основно образование
1 настройчик, металообработващи машини, средно образование
2 шлайфисти, основно образование
1 машинен оператор, производство на картонени изделия, средно образование
3 заварчици, средно техническо образование
3 настройчици, металообработващи машини с цифрово управление, средно техническо образование
2 инженери, конструктори, висше техническо образование
1 акушерка, висше обр., спец. здравни грижи, акушерка 
1 магистър- фармацевт, висше обр., спец. фармация 
2 рентгенови лаборанти, висше обр., спец. рентгенов лаборант 
2 медицински лаборанти, висше обр., спец. медицински лаборант 
20 медицински сестри, висше обр., спец. здравни грижи,  медицинска сестра 
20 лекари, висше обр., спец. медицина 
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в направление:
 
- За обучение по време на работа
  1 уебмастер- висше образование;
8 организатор дейности- без изисквания за заемане;
1 сервитьор - без изискване за заемане;
1 технически секретар-средно/висше образование;
1 продавач-консултант- без изискване за заемане;
1 монтажник- средно образование кат.В и С;
1 шлосер-средно образование.
 
*Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”
 
1 домашни помощници, основно образование, непълно работно време
 
*Работни места,  разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001„Обучения и заетост”, Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
1 оператор, електронна аудио-визуална техника средно образование
1 изпълнител-без образование

 

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

 
1 продавач – консултант, средно образование
3 опаковачи, средно образование
3 учители детска градина, висше образование, предучилищна педагогика
5 лекари, висше образование - медицина, ЦСМП
10 машинни оператори за шиене на облекло, с опит
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в  направление:
 
- За обучение по време на работа
 
13 работници зареждане на рафтове
1 майстор на тестени изделия
4 дограмаджии

 

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

 
1 сервитьор, основно образование, двусменен режим на работа
1 продавач- консултант, без изискване за заемане
1 счетоводител, висше образование - икономика, работа със счетоводен софтуер, 2 г. професионален опит
3 лекари, висше образование - медицина, ЦСПМ   
 
**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.