Обявени свободни работни места в област Силистра към 24 август 2020 г.

24/8/2020
 
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
 
2 учители, детска градина, висше образование, ДНП
1 учител , общообразователен учебен предмет в гимназиален етап ,висше обр.- руска филология
1 старши учител, практическо обучение,  висше обр. -механизация на селското стопанство
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, висше обр.- математика
 1 пазач – невъоръжена охрана, основно / средно образование
2 шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, средно образование
1 сервитьор, основно образование
1 учител теоретично обучение, висше обр. - инж. ХВП
1 учител теоретично обучение, висше обр. - инж. ССМ
3 учители  начален етап, висше обр. - начална педагогика
1 учител в група ЦОУП, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, висше педаг. обр.
1 специалист активиране, средно образование
1 професионален консултант – модератор ателие, висше образование
2 дърводелци, мебелисти, средно образование/ мебелно производство
2 кроячи текстил, средно образование
4 общи работници, основно образование
1 кранист, средно образование
1 машинен оператор, циментови продукти, средно образование
2 обслужващи магазин, средно образование
1 мияч, съдове (ръчно), средно обр.
1 работник кухня, средно обр.
1 механик, промишлено оборудване, средно обр.
1 машинен оператор, основно обр.
1 касиер, средно обр.
1 шофьор, товарен автомобил, средно обр., кат. С
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше обр.- информатика
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап,  висше обр.- математика
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше обр.- български език и литература
2  учители, общообразователен учебен предмет, висше обр.- английска филология
1 кантарджия, средно образование
1 мениджър производство, висше обр.- композитно лодкостроене, 10 год. стаж по специалността
9 общи работници в промишлеността, средно образование
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше  образование – математика,  ИТ, физика, астрономия
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование- чужди езици и филологии / ” Английска филология”/
1 учител, практическо обучение, висше образование,  спец. „Хранителни технологии”
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование, спец. български език и литература
1 ресурсен учител, висше образование, спец. социална работа с деца и младежи
10 шивачи, мъжко/дамско облекло, основно/ средно
1 технолог облекло, средно специално образование
10 шивачки, средно/ основно образование
1 шофьор на автобус, средно обр., кат. D, опит 2 - 5 г.
1 кредитен специалист, банка, средно образование, граждански договор
1 настройчик, металообработващи машини, средно образование
2 шлайфисти, основно образование
1 машинен оператор, производство на картонени изделия, средно образование
1 продавач – консултант, средно образование, кат. В
1 майстор, производство на тестени изделия, средно образование
1 насипвач, пълнач в чували (ръчно), средно образование
3 заварчици, средно техническо образование
3 настройчици, металообработващи машини с цифрово управление, средно техническо образование
2 инженери, конструктори, висше техническо образование
1 сервитьори, средно образование
1 акушерка, висше обр., спец. здравни грижи, акушерка 
1 магистър- фармацевт, висше обр., спец. фармация 
2 рентгенови лаборанти, висше обр., спец. рентгенов лаборант 
2 медицински лаборанти, висше обр., спец. медицински лаборант 
20 медицински сестри, висше обр., спец. здравни грижи,  медицинска сестра 
20 лекари, висше обр., спец. медицина 
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в направление:
 
- За обучение по време на работа
 
1 камериер, без изисквания за заемане
1 домакин/чистач на сграда, без изисквания за заемане
2 бармани, без изисквания за заемане
2 сервитьори, без изисквания за заемане
1 уебмастер, висше образование
8 организатори дейности, без изисквания за заемане
1 сервитьор, без изискване за заемане
 
Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”
 
1 домашна помощница, основно образование, непълно работно време
 
**Работни места,  разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001„Обучения и заетост”, Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
1 пазач, невъоръжена охрана, без образование
 
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/
 
1 мияч превозни средства, средно образование
5 общи работници, без изисквания за заемане
2 лаборанти, средно образование
2 оператори бетонов възел, средно образование, компютърна грамотност
5 лекари, висше образование - медицина,  ЦСМП
10 машинни оператори за шиене на облекло, с опит
1 машинен оператор силози, средно образование, добри компютърни умения
1 машинен оператор почистване, средно образование
 
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в  направление:
 
- За обучение по време на работа
 
4 чистачи/хигиенисти, без изисквания за заемане
1 шофьор лекотоварен автомобил, кат В.
 
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
 
1 технически секретар, средно образование, работа с компютър
15 шивачи, професионален опит
6 шивачи, без изискване за заемане
1 счетоводител, висше образование - икономика, работа със счетоводен софтуер, 2 г. професионален опит
3 лекари, висше образование - медицина, ЦСПМ   
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.