За 10 години в област Силистра са ремонтирани и рехабилитирани с държавни средства над 430 км от републиканската пътна мрежа

19/8/2020
Междуинституционален екип от представители на Областно пътно управление с директор инж. Иван Иванов и на Областна администрация Силистра, представена от Стоян Бонев – зам.-областен управител, инспектира провеждането на рехабилитацията на път, свързващ Силистренска и Разградска области. Става дума за третокласния път III-205 („Разград – Ясеновец – Лудогорци – Исперих, Стефан Караджа – Белица – Тутракан“).
 
Пътят е изграден през 1960 г. и се състои от два участъка (съответно с дължини 15,2 и 11,1 км). В тях от миналата година насам върви превантивен ремонт с обща прогнозна стойност малко повече от 12,3 млн. лв. - средствата са от държавния бюджет чрез Агенция за пътна инфраструктура. Очаква се извършителят на ремонта – „Пътперфект – Т“ ЕАД, да приключи финалния му етап до края на настоящата година.
 
Предвидените средства са за земни и асфалтови дейности, за т.нар. ландшафтно оформяне и ремонт на съоръженията, както и за други елементи, свързани с безопасност на движението – ограничителни системи, полагане на пътна маркировка и на знаково стопанство – вертикална сигнализация.
 
В рамките на инспекцията са взети изискуемите проби, за да се провери изпълнението на изготвения и съгласуван технологичен проект според становище на Институт по пътища и мостове. Лабораторните резултати ще бъдат сравнени със заложеното в общата документация. Снимките отразяват няколко дейности: технологично фрезоване, кърпежи, полагане на неплътна асфалтова смес (биндер) и на износващ пласт (тип А).
 
Инж. Иван Иванов – директор на ОПУ Силистра: „В момента ОПУ Силистра работи и по още няколко отсечки в област Силистра – по път III-7001 (Силистра – Дулово): Алфатар – Войново – Кайнарджа – Краново – Кап. Димитрово – Коритен (две отсечки); и по път III-2307 „Овен – Руйно – Яребица – Правда – Падина – Главиница“ (също две отсечки). От 2009 г. в област Силистра превантивни ремонти и рехабилитация са извършени на повече от 430 км  от републиканската пътна мрежа в област Силистра“.