Обявени свободни работни места в област Силистра към 10 август 2020 г.

11/8/2020
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
 
3 камериери/камериерка в хотел, средно образование
3 готвачи, средно образование
*Работните места са за к.к. по Черноморието
 
 Други СРМ обявени в ДБТ
1 мияч, съдове (ръчно), средно обр.
1 работник кухня, средно обр.
1 механик, промишлено оборудване, средно обр.
1 машинен оператор, основно обр.
1 касиер, средно обр.
1 шофьор, товарен автомобил, средно обр.
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше обр.- информатика
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап,  висше обр.- математика
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше обр.- български език и литература
2  учител, общообразователен учебен предмет, висше обр.- английска филология
1 кантарджия, средно образование
1 мениджър производство, висше обр.- композитно лодкостроене, 10 год. стаж по специалността
10 общи работници в промишлеността, средно образование
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше  образование, спец. математика  ИТ, физика, астрономия
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование, Чужди езици и филологии, спец. английска филология
1 учител, практическо обучение, висше образование,  спец. хранителни технологии
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование, спец. български език и литература
1 ресурсен учител, висше образование, спец. социална работа с деца и младежи
10 шивачи, мъжко/дамско облекло, основно/ средно
1 технолог облекло, средно специално образование
2 гладачи, основно образование
10 шивачки, средно/ основно образование
1 шофьор на автобус, средно обр., кат. D, опит 2 -5 г.
1 кредитен специалист, банка, средно образование, граждански договор
1 настройчик, металообработващи машини, средно образование
2 шлайфисти, основно образование
1 машинен оператор, производство на картонени изделия, средно образование
1 продавач – консултант, средно образование, кат. В
1 майстор, производство на тестени изделия, средно образование
1 насипвач, пълнач в чували (ръчно), средно образование
3 заварчици, средно техническо образование
3 настройчици, металообработващи машини с цифрово управление, средно техническо образование
2 инженери, конструктори, висше техническо образование
4 сервитьори, средно образование
1 акушерка, висше обр., спец. здравни грижи, акушерка 
1 магистър- фармацевт, висше обр., спец. фармация 
2 рентгенови лаборанти, висше обр., спец. рентгенов лаборант 
2 медицински лаборанти, висше обр., спец. медицински лаборант 
20 медицински сестри, висше обр., спец. здравни грижи,  медицинска сестра 
20 лекари, висше обр., спец. медицина 
 
**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в направление:
 
- За обучение по време на работа
1 камериер, без изисквания за заемане
2 бармани, без изисквания за заемане
2 сервитьори, без изисквания за заемане
1 домакин, чистач/хигиенист, без изисквания за заемане
1 продавач-консултант, без изисквания за заемане
1 сервитьор, без изисквания за заемане
 
**Работни места,  разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001„Обучения и заетост”, Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
1 пазач, невъоръжена охрана, без образование

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

5 лекари, висше образование- специалност „Медицина”,  ЦСМП
10 машинни оператори за шиене на облекло, с опит
1 машинен оператор силози, средно образование, добри компютърни умения
1 машинен оператор почистване, средно образование
 
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в  направление:
 
- За обучение по време на работа
1 аранжор на витрини и щандове
 
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
 
1 готвач, без изискване за заемане
1 мияч на съдове (ръчно), без изискване за заемане
15 шивачи, изискване за заемане, професионален опит
6 шивачи, без изискване за заемане
1 счетоводител, висше образование,  спец. икономика, работа със счетоводен софтуер, 2 години професионален опит
3 лекари, висше образование, спец. медицина, ЦСПМ   
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.