Обявени свободни работни места в област Силистра към 20 юли 2020 г.

20/7/2020
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
10 шивачки, средно или основно образование
2 гладачи, основно образование
1 технолог на облекло, средно специално образование
1 чистач/ хигиенист, основно образование
1 продавач – консултант, средно образование, кат. В
1 майстор, производство на тестени изделия, средно образование
1 военнослужещ, войник, средно образование
1 куриер, средно образование, кат. В
1 насипвач, пълнач в чували (ръчно), средно образование
1 учител, детска градина, висше образование - Подготовка на детски учители
1 работник, подготовка на мебелни плочи, основно образование
2 производители, млечни продукти, средно образование
3 заварчици, средно техническо образование
3 настройчици, металообработващи машини с цифрово управление, средно техническо образование
2 инженери, конструктори, висше техническо образование
1 сервитьори, средно образование
2 оператори, въвеждане на данни, средно образование, Word, Excel
1 водач на мотокар, средно техническо образование
2 електромонтьор, средно образование
1 специалист ловно стопанство, средно/висше образование
2 шофьори на автобус, основно образование, кат. D
1 заварчик, средно образование
1 монтажникa метални конструкции, средно техническо образование
2 ръководители техническа поддръжка, средно техническо образование
1 експедитор на стоки и товари, средно образование
1 акушерка, висше обр., спец. здравни грижи, акушерка 
1 магистър- фармацевт, висше обр., спец. фармация 
2 рентгенови лаборанти, висше обр., спец. рентгенов лаборант 
2 медицински лаборанти, висше обр., спец. медицински лаборант 
20 медицински сестри, висше обр., спец. здравни грижи,  медицинска сестра 
20 лекари, висше обр., спец. медицина 
 
**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:
 
- За обучение по време на работа
1 камериер, без изисквания за заемане
1 продавач-консултанти, без изисквания за заемане
1 работник зареждане на рафтове, без изисквания за заемане
1 домакин, чистач/хигиенист, без изисквания за заемане
 
**Работни места,  разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001„Обучения и заетост”, Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
1 трудотерапевт, средно образование
 
**Работни места,  разкрити по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”:
2 домашни помощници, основно образование
 

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

 
5 лекари, висше образование- специалност „Медицина”,  ЦСМП
3 помощник - готвач, основно образование
2 сервитьори, с опит в сферата на ресторантьорството и/или търговията
2 бармани, с опит в сферата на ресторантьорството и/или търговията
10 машинни оператори за шиене на облекло, с опит
2 машинни оператори силози, средно образование, добри компютърни умения
2 машинни оператори почистване , средно образование
 
 
**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” в направление:
 
- За обучение по време на работа
3 работници спомагателни дейности, без изисквания
2 продавач - консултант, средно образование
1 шофьор на лек автомобил, кат. В
 

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

 
3 кредитни консултанти, основно образование, граждански договор, режим на работа – почасово
1 барман, средно образование
3 сервитьори, средно образование
1 счетоводител, висше образование,  специалност “Икономика”, работа със счетоводен софтуер, 2 години професионален опит
3 лекари, висше образование, спец. „Медицина”, ЦСПМ   
 
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.