Проблеми, поставени в приемни за граждани, в селата Голеш и Средище в община Кайнарджа

16/7/2020
На 16 юли 2020 г. от името на Областна администрация Силистра заместник-областният управител Илиян Великов проведе приемна в община Кайнарджа, посещавайки село Средище с кмет Гошо Манов и село Голеш с кмет Демирел Ферадов. В срещите с граждани участваха общо около 10 души, основно от село Голеш. Пред представителя на държавната власт бяха споделени проблеми, отнасящи се изключително до цялото население.
 
В Средище това е необходимостта от нови две неравности по главния път Силистра – Варна, който преминава през селото, за да станат още по-убедителни условия за намаляване на скоростта от страна на водачите на тежки товарни автомобили. Селото е поредното в област Силистра, в което има констатация, че домовете на хората са обект на нападения на лисици, а вечер и на чакали – в случая преди всичко в крайните къщи. Посочено бе, че африканската чума по свинете и коронавирусът в момента са били спирачка пред местните ловци да се организират, за да решат въпроса.
 
Основният от проблемите в село Голеш е свързан с желанието на жителите му да се вземат мерки за подмяна на тръбопровода до т.нар. Голяма чешма, считано от каптажа на извора (1,5 км). С това хората се надяват водата й да стане отново питейна (в момента била с нитрати), тъй като има нужда от нея в случаите, когато се появят повреди по главния тръбопровод за домашните чешми, идващ от съседното село Добруджанка. Темата с водата е свързана и с още едно предложение – почистване на близките до селото 2-3 действали в миналото кладенци, които също са алтернатива за многобройното население.
 
Участниците в приемната изразиха задоволство от състоянието на улиците в селото, но очакват да бъде покрита с асфалт и последната отсечка по главната улица. На нея излиза и площадката с ограда пред сградата на читалището, на която липсва покритие (плочи, цимент или асфалт), за да бъде удобна за провеждане на площадните тържества, вкл. по време на сватби.
 
Каналът за дъждовна вода, прииждаща от високите места край селото, също бе посочен за проблем, тъй като голяма част от него не е бетониран и трябва да бъде издълбан, за да не става опасен при големи дъждове. За същата инфраструктура обаче се оказа важно и наблюдението, че има нужда от пробовземане от страна на инспекторите на здравната инспекция. По информация от кметството, немалка част от живеещите в къщите покрай канала изпускат в него отпадните води от бани и домашни чешми. По този начин правят водата в канала опасна за евентуално заразяване, поради което има нужда от административни мерки от специализираните ведомства заедно с общината.
 
В момента в село Голеш се развива животновъдство (крави, кози и др.), независимо че повечето млади хора живеят и работят в чужбина. За изхранването им животновъдите имат нужда от земя, за да произвеждат царевица, люцерна и др. Преди години на местните е била раздавана под наем държавна земя, за да я работят, но поради некоректно отношение от тяхна страна практиката е прекратена.
 
Последният актуален проблем е отбелязан по повод здравеопазването в селото, в което някога е имало действаща здравна служба, а понастоящем личните лекари са с кабинети в Силистра. Поискано бе съдействие за осъществяване на ремонт на някогашната сграда, създадена по предназначение за здравните работници, за да бъде отново пусната в действие.
 
Подобно на проблемите, поставени в приемните в други общини – досега в Тутраканско, Дуловско и Ситовско, проблемите от двете села, посетени в община Кайнарджа, ще влязат в регистъра на Областна администрация, за да бъде изработена по тях експертна оценка. На нейна база ще бъде потърсена логистика за намиране на решения както със съответните общини, така и на други управленски нива, включително и с помощта на регионалните звена на министерствата и държавните агенции.