Резултати от приемни на Областна администрация в три села в Дуловско

15/7/2020
Община Дулово стана петата община – след Алфатар, Тутракан, Ситово и преди това в Главиница (в период малко по-назад във времето), където Областна администрация проведе планирани приемни от името на държавната власт, представлявана от нея в област Силистра. Заместник-областният управител Стоян Бонев прие граждани в селата Овен, Вокил и Окорш, където проведе разговори и със служители в кметствата. На 16 юли приемните продължават в селата Средище и Голеш в община Кайнарджа.
 
От получената информация в Дуловско са картотекирани няколко въпроса. Характерен и за този район, подобно на населени места в община Ситово, е проблемът с нашествието на лисици в селата, както и на бездомни кучета. Националните телевизии вече посветиха свои репортажи на темата след като бяха своевременно оповестени медиите след подобни констатации в селата Добротица и Любен в Ситовско.
 
В посетените дуловски села като искане се очертава необходимостта от приспособяване на съществуващи или изграждане на нови помещения за провеждане на граждански ритуали, на сватбени и на други подобни на тях тържества, които най-често са актуални за летния период. И в трите населени места предлагат различни варианти, които бе препоръчано да бъдат обсъдени с месните власти, за да бъде намерено възможното решение.
 
По повод коронавируса, но и поради отсъствие на подходящи места, в село Вокил са отложени 7-8 сватби, планирани за настоящите месеци. Тази е и сред причинните да се избягва провеждането на този род тържества у нас, за сметка на препланирането им наново в местата на пребиваване в чужбина, където част от жителите на тези села живеят и работят през по-голямата част от годината.
 
Съдействие бе потърсено в село Окорш във връзка с нуждата от обновление на сградата на кметството, чийто покрив е ремонтиран, но вътре в сградата трябват врата и дограма на прозорци, тъй като в момента липсата им е във вреда на работата на служителите, а и на посещаващите ги граждани.
 
В село Вокил бе поставен и въпросът с осветлението пред кметството, което не работи от 20 години, тъй като са изпочупени осветителните тела на наличните десет стойки.
 
Подобно на други общини се очертава и в Дуловско да стане дискусионен проблемът с отпадъците от частни строежи и тяхното складиране на неподходящи или на забранени места.
 
Трима представители на потребителната кооперация в село Окорш също посетиха приемната на Областна администрация, за да запознаят заместник-областния управител с проблем, свързан с техен имот, влязъл в спорна ситуация след актове на различните видове власти.
 
В същото село гражданин със син инвалид поиска помощ за регистриране в Силистра на мотор, закупен от него в Република Румъния, тъй като по неустановени засега бюрократични причини процесът по узаконяването му е спрян в специализираното ведомство.