Поздравление на областния управител на област Силистра Ивелин Статев по повод 23 юни - Международен ден на държавния служител

23/6/2020
ДО
 
ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
Уважаеми госпожи и  господа, за 15-и път в България днешният 23 юни е тържествен за Вас, които заемате щатна длъжност в държавната администрация. Вие сте част от органите на държавната власт при осъществяване на нейните правомощия на национално и на регионално нива. Международният ден на държавната служба е повод да Ви поздравя и да пожелая на всички здраве, семейно благополучие и професионални умения в изпълнение на отговорните задължения в съответната управленска сфера. Честит празник!
                                                    
 
ИВЕЛИН СТАТЕВ,
областен управител на област Силистра
м. юни 2020 г.