Областна администрация Силистра уважи гражданска инициатива в областния град

22/6/2020
На 20 юни 2020 г. Инициативен комитет от живеещи на ул. „Генерал Скобелев“ № 24 в Силистра откри осъществената идея, замислена през м. ноември м.г., както обяви председателката на сдружението Лилия Велчева, а именно – източната фасада на жилищния блок да бъде изобразена с лика на генерал Михаил Скобелев (Белия генерал).
 
Проектът е по предварително зададено изображение и е дело на екипа Боян Вихренов (трето поколение художник - неговият дядо Йордан Маринов е някогашен главен художник в общинската администрация на Силистра и миналата година бе избран (посмъртно) за почетен гражданин) - Светослав Георгиев в изпълнение на договор с инициаторите, събрали средства от няколко семейства, жители на два жилищни входа в блока. Поне 15 от трима поръчители са в момента подобни графит пана в областния град. В ход е изработката на още 4, а се очаква броят им да расте, предвид интереса към формата за разнообразяване на пространствата в Силистра.
 
Представеният „Поздравителен адрес” до Инициативния комитет от името на областния управител Ивелин Статев бе единствен от страна на институция, станала съпричастна към събитието, обявено в публичното пространство с модерната дума „флашмоб”. 
 
Поздравът бе в комплект с цветя за председателката на Комитета и с малка финансова подкрепа за продължаване на облагородителните дейности около блока според волята на жителите му - с доброволен труд е оформена градинка, а общественикът Георги Вълев преди време подарил на съкооператорите си пейки и маса, монтирани пред единия от входовете.