Обобщение от приемните на Областна администрация Силистра в общини и кметства от областта

22/6/2020
Екипи на Областна администрация Силистра проведоха в рамките на няколко дни изнесени приемни в различни населени места в община Тутракан. Дни преди това бяха в общините Дулово, Главиница (вкл. в няколко населени места), Алфатар, Ситово (вкл. в село Искра) и Кайнарджа, като на поканата за срещи се отзоваха граждани и ръководители на органите на изпълнителната и на законодателната местни власти в общините.
 
В тях според предварителния график участваха областният управител Ивелин Статев, както и заместник-областните управители Илиян Великов и Стоян Бонев. В работните срещи само в община Тутракан се отзоваха над 30 души – сред тях са кметовете на съответните населени места – Цар Самуил, Нова Черна, Старо село, Шуменци, Варненци и Белица, както и кметът на общината д-р Димитър Стефанов по време на посещението в общинския център.
 
По време на срещите се откроиха проблеми от личен характер, както и общи въпроси, свързани с поддържането на инфраструктурата, в това число улици в населени места и пътища от републиканската и от общинската мрежи.
 
Констатирано е, че има необходимост от прецизиране на предложенията на кметовете на кметства при оформяне на гласуваните в ОбС списъци за подготовка на проектите за ремонт на улиците. На кметовете на кметства бе подсказан редът, по който да бъдат изложени мотивите, съобразени с фактическата обстановка и с необходимостта за нейната промяна в полза на населението.
 
Сред разгледаните примери: Нова Черна – лошо състояние на отсечка за връзка с водещия до гробището път; Варненци – там въпросът бе поставен от младо семейство новоселци, което вече го бе споделило в общинската администрация; Белица – нужда от рехабилитация на тротоарите по главната улица, особено след изсичането на няколко 50-годишни липи; Шуменци – поискан бе алтернативен път извън селото за тежкотоварните автомобили, тъй като вибрациите им развалят пътната настилка и водят до напукване на стени на къщите край пътя.
 
В село Белица – още два обществени проблема: необходимост от актуализиране на картата на имотите и внимание към преминаващ през селото микро канал с вода от чешма, който продължава в друг, идващ откъм Исперих.
 
В Нова Черна бе изразена тревога от състоянието на гробищния парк за християни, веднъж почистван от доброволци, но проблемът не е решен трайно. В други съседни села имат въведен ред в това отношение, следван от години насам (примерно – Старо село). Отново в Нова Черна бе изразено недоволство от трудности да се достига до р. Дунав – в момента това било възможно само за каруци и определени видове МПС, което е пречка за рибарите. Алтернативата била три пъти по-дълъг обходен път. Като причина бе посочена близостта на селото до Защитена местност „Калимок-Бръшлен“ и конкретно тесен мост, през който е проблем преминаването на големи превозни средства.
 
В село Цар Самуил са поставени няколко въпроса на вниманието на държавната власт: довършването на православния храм, чието строителство е започнало преди повече от две десетилетия; необходимост от укрепване на една от стените на изградената преди 3 века уникална джамия; липса на сервизни помещения към футболния стадион.
 
В рамките на приемните в община Тутракан са поставени и няколко частни проблема, на които в ход се оказва логистична и институционална подкрепа. Единият е свързан с членство с акции в структура за изграждане на фериботен комплекс в Тутракан, другият е свързан с имот, намиращ се в регулацията в града, а третият е за липса на път за достъп до имот с бизнес предназначение.