Приемни на Областна администрация в област Силистра

11/6/2020
Започнаха приемните на Областна администрация в общините от област Силистра, възстановени в условия на продължаващото изпълнение на противоепидемични мерки в страната срещу заразата с коронавирус.
 
Посетени са общините Алфатар, Главиница и Дулово. В следващите дни – в края на седмицата и в началото на следващата, приемни с начален час 10 ч. ще има в Тутракан (12 юни), Ситово (16 юни), Кайнарджа (17 юни). В приемните по график участват областният управител Ивелин Статев, както и неговите заместници – Стоян Бонев и Илиян Великов.
 
По време на вече преминалите приемни на място с представители на органите за местно самоуправление и изпълнителна власт са коментирани моментните наблюдения във връзка с обстановката в съответната община, вкл. и във връзка с най-актуалните решения на общинските кризисни щабове.
 
Така например стана ясно, че в град Дулово Общинският щаб потвърди решението си да спре провеждането на открито на пазар – веднъж седмично в сряда, както и на всякакъв вид пазари от този род на територията на общината. Според заповедта от 12 май за извънредни случаи, в сградата на общинската болница (МБАЛ Дулово ЕООД) е осигурен специален вход и са подготвени 2 стаи с по 4 легла  с медицински екип и респиратори.
 
Във връзка с рестарта на детските градини от 15 юни е проведена среща с директорите им, за да се обяви, че трябва да бъде разяснена на родителите възможността да не водят децата си, ако има кой да ги гледа вкъщи. Направено е предварително проучване по въпроса. Екипите на детските заведения са предприели необходимите мерки за дезинфекция и осигуряване на безопасни условия за децата. Осигурени са безконтактни термометри и медицински контрол всеки ден.
 
В Главиница от представителя на Областна администрация е поискана консултация и логистична подкрепа във връзка с проблем в селата Листец и Вълкан относно ползване на общински помещения за социални и културни дейности. За решаване на единия от тях е препоръчана преди всичко намесата на главния архитект на общината за установяване на фактическата обстановка.
 
Другият е свързан с необходимостта за почистване на растителност около отсечка от републиканската пътна мрежа от Главиница за Белица в посока Русе, тъй като има пречки за движението на МПС. Администрацията е посъветвана да събере фактически доказателства (вкл. брой ПТП за определен период време; възпрепятстване на движението на селскостопански машини и др.). Те ще бъдат включени в докладната записка до Областно пътно управление Силистра, респективно до Агенция „Пътна инфраструктура“ София, за да бъдат взети необходимите мерки от страна на държавните органи.
 
Подобен проблем е поставен и в община Алфатар, единият от които е в отсечка, разположена в две съседни общини - Силистра и Алфатар - става дума за район между селата Васил Левски и Поп Кралево.
 
За имот – бивш ученически лагер в село Малък Преславец, собственост на МОН, също е повдигнат въпросът, тъй като от много години е интересът на общината да го получи за ползване, но има административни пречки, за да не бъде осъществен процесът. Повече от две десетилетия общината има желание да създаде подходяща инфраструктура с туристическа цел във връзка с природния обект „Блато Малък Преславец“, което е до река Дунав, и е прочуто с белите си лилии.
 
Междувременно от кметството в селото съобщиха, че тази година няма да бъде проведен фестивалът, свързан с природния феномен, предвид епидемичната обстановка, но ще бъде осъществен „онлайн“ традиционният конкурс за детски рисунки.
 
По подобен начин и в Дулово обявиха, че няма да бъдат проведени това лято национални и регионални събори в редица населени места. Засега в село Правда смятат да продължат своя конкурс за изпълнители на музикалния инструмент саз, но „онлайн“, вкл. и с участието дистанционно на международно жури от Варна, Истанбул и Прищина.