Изписан е и последният пациент с коронавирус в силистренската болница

22/5/2020
На 21.05.2020 г. е изписан последният от хоспитализираните в МБАЛ Силистра пациенти с COVID-19. С предписание на директора на РЗИ Силистра пациентът е поставен на 28-дневна домашна изолация. Предписание е връчено и на личния лекар за осъществяване на контрол върху здравословния статус на лицето по време на изолацията.
                                                                                                   
Към 21.05.2020 г. на 14-дневна домашна карантина в област Силистра са 813 лица. Осъществява се наблюдение на карантинираните лица без личен лекар.
 
На 20.05.2020г. са извършени проверки на 5 обекта с обществено предназначение по спазване на противоепидемичните мерки и заповедите на министъра на здравеопазването (ресторант, хранителен магазин, супермаркет, 2 салона за красота). Няма констатирани пропуски, спазват се изискванията за дистанция, осигурени са дезинфектанти, използват се лични предпазни средства от персонала.  
 
Проверени са 2 амбулатории на общопрактикуващи лекари във връзка с организацията и спазването на противоепидемични мерки при осъществяване на профилактична дейност. Извършени са проверки на открити площи – градски пазар и открита площадка за спорт – без констатирани нарушения.