ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ДО МЮСЮЛМАНИТЕ ОТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

24/4/2020
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ДО
МЮСЮЛМАНИТЕ
ОТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ!
 
Добротворство и опрощение, покаяние и милосърдие, сплотеност и единство между хората са дейности и поведение в обществото, на които всяка религия по света посвещава поне един свой празник. За мюсюлманите това е месецът на Рамазан байрам. На всички Вас от област Силистра поднасям своя поздрав за здраве и радост, за плодородие и успешни житейски начинания! Пожелавам мир и приятелство между всички нас, независимо от етнос, социална позиция и религиозна привързаност. Честит празник!
 
 
ИВЕЛИН СТАТЕВ,
областен управител на област Силистра,
м. април 2020 г.