Нови дарения за болниците в Силистра, Дулово и Тутракан

24/4/2020
* Министерство на околната среда и водите изпълни волята на дарителя „Пиринпласт“ АД и чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) предаде за болници встранат дарените от фирмата 5 000 контейнера за болнични отпадъци. В трите болници в област Силистра - МБАЛ Силистра АД, МБАЛ Тутракан ЕООД и МБАЛ Дулово ЕООД ще бъдат разпределени общо 166 бр. от дарението.
 
* Компания „А1 България“ ЕАД дари на „МБАЛ Силистра” АД дихателен апарат - респиратор модел - Chenwei Medical CWH – 3010, необходим при лечението на болни от COVID-19. Новото оборудване е монтирано в Отделение по анестезиология и интензивно лечение в лечебното заведение. Стойността на дарението е 40 200 лева и ще остане собственост на здравното заведение след края на пандемията, за да се използва за лечението на пациенти с респираторни и други заболявания. Дарението е част от кампанията „Дигитална солидарност“ на А1.
 
* Мебели „Димов” гр. Силистра с управител Павел Димов дари за персонала в силистренската болница 50 бр. шлемове. Мебелната фабрика изработи и монтира ново обзавеждане за реанимационното отделение, в което се настаняват заболели от Covid-19.
 

Дарителската кампания за събиране на средства за подпомагане на медиците в битката с COVID-19 продължава.Д А Р И Т Е Л С К А  С М Е Т К А: IBAN - BG09CECB97901016981001,  BIC  - CECBBGSF ИМЕ НА БАНКАТА ЦКБ -АД – клон гр.Силистра, ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА „МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, Гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80, М О Л  - Д-р ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА