Обобщаваща информация във връзка с противоепидемичните мерки в област Силистра - по справки от РЗИ, МБАЛ Силистра, МБАЛ Тутракан и Единен информационен портал

15/4/2020
Месец след началото на обявеното извънредно положение в България към 14.04.2020 г. в област Силистра под наблюдение в 14-дневна карантина са  1406 лица, а за 940 има предписания, съгласно изискванията, свързани с противоепидемичните мерки на Националния щаб и правителството на страната. За 923 души карантината е приключила без оплаквания.
 
Междувременно стана ясно, че продължават даренията за болници и различни адресати 
 
В трета по ред публикация на сайта на МБАЛ Силистра АД е изразена благодарност, този път към нови дарители в лицето на: „Сидар“ АД  с председател на УС Йовко Димитров – 10 000 лв.; „Никола Слатински“  ЕООД с управител Никола Георгиев - 5 000 лв.; Общински съветници от Общински съвет Кайнарджа – общо 2 500 лв.; „Електра СОД“ ООД – 2 000 лв. за пациентски ЕКГ монитор,  както и закупуване на медицинска и лабораторна техника за „Мултипрофилно спешно отделение”; „Дари – Лес 2010“ ООД и „Риволи трейд“ ЕООД с управител Стоил Стойчев – по 2 000 лв. от всяка от фирмите;  Ива Генадиева Ганева и „Анонимен дарител” – по  500 лв. всеки; по 200 лева – от Татяна Енчева Стоянова и от „Акрибия Одит“ ЕООД; Славин Добрев Йорданов – 300 лв.; ЕТ „Мит Икономик – Митинка Георгиева“;  „Орбико България“ ЕООД – 30 бр. защитни шлемове; Росица Райчева - предпазни маски, постелъчно бельо; Здравко Йорданов Михалев – 100 лв.; Невин Мусинова Исмаилова – 10 лв.
 
Отделно по информация от медиите защитен костюм получи лекар от Спешно отделение при областната болница от дарители – бизнесмени от София и Силистра. От Фейсбук научаваме за дарените 1 000 лв. за МБАЛ Тутракан ЕООД от страна на общинските съветници от групата на БСП и от представители на партията в органите на изпълнителната власт – общината и кметствата. Тяхната воля е средствата да отидат за Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ).
 
Работна среща в Тутракан бе проведена на кметовете и кметските наместници на населени места на територията на общината с Даниел Костадинов - началник на Районно управление на полицията. Тема на срещата: съвместната работа в условия на извънредно положение в страната от 13 април насам. 
 
В секцията „Въпроси и отговори” на Единен информационен портал coronavirus.bg
има полезна информация от сферите здраве и социални дейности,
предназначена за различни категории хора
 
Ето някои от тях:
 
• След лечение от COVID-19 трябва да останете под задължителна домашна изолация в срок от 28 дни, считано от датата на изписване от лечебното заведение.
• Въпреки въведеното извънредно положение, на акушер-гинеколозите са дадени указания, съгласно които, по тяхна преценка, с оглед здравословното състояние на бременната жена и спецификите на бременността, да бъдат провеждани необходимите изследвания, а на общопрактикуващите лекари да издават необходимите болнични листове.
• Продължават да бъдат поставяни и сега – по време на извънредното положение, имунизациите, поставяни преди изписване от лечебното заведение на майката и на новороденото. След приключването му Министерство на здравеопазването ще даде инструкции за тяхното подновяване.
• Срокът на ТЕЛК решенията, които изтичат по време на извънредното положение, се удължава с два месеца от датата, до която е извънредното положение.унизациите от задължителния календар.
• При затворени детски градини и училища, майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане, независимо от възрастта му има право по своя преценка да ползва платен или неплатен отпуск. В този случай работодателят е длъжен да разреши ползването на отпуска. Същите права има и работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му.
• Работодателите не могат да принуждават служителите си да ползват неплатен отпуск. Неплатен отпуск може да се ползва, само когато работникът или служителят е поискал това. По време на извънредното положение работодателите имат право едностранно да предоставят ползването на половината от платения годишен отпуск.
• Работниците и служителите имат право да ползват платен годишен отпуск без разрешение от работодателя само ако попадат в обхвата на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и попадат сред следните категории: бременна работничка или служителка, както и работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро; майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му; работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му; работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст; работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто; трудоустроен работник или служител; работник или служител, който страда от заболяване (исхемична болест на сърцето, активна форма на туберкулоза, онкологично заболяване, професионално заболяване, психично заболяване, захарна болест). Всички останали работници и служители ползват платен годишен отпуск с разрешение от своя работодател.
• Хората с увреждания имат право на финансова подкрепа в зависимост от потребностите им, определени в индивидуалната оценка по реда на Закона за хората с увреждания. Тази оценка се издава за срока, посочен в експертното решение за определяне процента на трайно намалената работоспособност или вида и степента на увреждане. Хората с определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто, установени след навършване на пенсионна възраст, както и хората, навършили пенсионна възраст в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК) ползват правата по закона пожизнено независимо от определения в експертното решение срок. Срокът на действие на индивидуалната оценка в тези случаи, както и издадена такава въз основа на пожизнено експертно решение е 5 години от датата на издаването й.
• Съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, при които срокът на инвалидност изтича по време на действието на този закон, продължават действието си по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна. Освен това се удължават с един месец от отмяната на извънредното положение сроковете на действие на индивидуалните оценки, които са с определен срок и изтичат по време на извънредното положение.
• Предвид на посочените разпоредби и с оглед на тяхното прилагане продължава изплащането на месечната финансова подкрепа за хората с увреждания по съответния ред. В допълнение, при обявено извънредно положение хората могат за заявяват изготвяне на оценка, съответно предоставяне на вид подкрепа.
 
---
 
В ОДМВР Силистра е създадена организация за обезпечаване на обществения ред, сигурността и защитата на населението,  както и за осъществяване на контрол по спазването на въведените противоепидемични мерки по време на Великденските празници. На 14-15 април при извършване на проверки и контрол на поставените под карантина лица от страна на ОДМВР Силистра има установени 3 случая на неспазване на наложената карантина, 2 от които са на територията на гр. Силистра и 1 на територията на гр.Тутракан. По случаите са образувани досъдебни производства от страна на прокуратурата. Установени са 46 случая на извършени нарушения за неносене на предпазни маски. За подобни нарушения от началото на месец април до момента на територията на област Силистра са съставени 61 акта по чл.209а от Закона за здравето.
 
Със своя заповед областният директор старши комисар Юлиян Караславов е възложил на началниците на районни управления да предприемат съответните действия за осигуряване на полицейско присъствие на обществените места около храмовете по време на църковните богослужения в условията на усложнената епидемиологична обстановка. Ще се следи за спазване на необходимата дистанция между гражданите, носенето на предпазни маски и недопускане струпването на хора на едно място. Осъществени са контакти с органите на местната власт по места с оглед предприемане на съвместни действия по опазване на реда и безопасността в населените места.
 
На изградените контролно-пропускателни пунктове стриктно ще се прилагат и спазват наложените ограничения относно целта на пътуванията. Преминаването на хора и автомобили без доказана основателна причина и неотложност на пътуването няма да се допуска. Полицейски екипи ще осъществяват засилен контрол на уязвимите места и ще следят за спазването на въведените противоепидемични мерки срещу разпространението на коронавируса. В началото на седмицата в Тутракан бе проведена работна среща на кметовете и кметските наместници на населени места на територията на общината с Даниел Костадинов – началник на Районно управление на полицията. Тема на срещата: съвместната работа в условия на извънредно положение в страната от 13 април насам.