С ръст на обучаемите продължава дистанционният учебен процес в област Силистра

13/4/2020
Актуални данни и констатации за провежданото в област Силистра дистанционно обучение на учениците към 10.04.2020 г. Обхватът на ученици от 88 до 100 % е в 32 училища от общо 45, т.е. всички училища в областта имат тази форма на учебен процес. В 35 училища се предлагат и дейности за ученици със специални образователни потребности.
 
Делът на обхванатите ученици нарасна на 92% (предходната седмица – 90,59%). Необхванатите в дистанционното обучение ученици са 767, като 60% са ангажирани в алтернативни начини на работа – предоставяне на разпечатани материали от образователни медиатори и други служители на училищата, както и с контакт по телефона. Проучени причини, представящи картината на тази категория ученици: 422 нямат едновременно достъп до интернет и устройства за електронно обучение; 102-ма ученици не разполагат с устройства, а интернет – други 82 ученици; 161 ученици са посочили други причини.
 
Училищата са проучили мнения на родителите за дистанционното обучение. Без да са степенувани по важност, най-често посочваните проблеми са: учениците се разсейват в домашна среда; децата в началния етап не са самостоятелни; учениците прекарват много време пред устройствтаа; родителите не са уверени в компетентността си да помагат на децата си по различните учебни предмети; има забавяне или спиране на интернет връзката; ползват се стари устройства.