Актуални данни от РЗИ Силистра и съобщение от БАБХ за списък на български производители

10/4/2020
Към 10.04.2020 г. в Силистренска област под наблюдение в 14-дневна домашна карантива са поставени общо 1 496 лица, а успешен финал на карантината без оплаквания има за 794 лица. За 797 души са направените предписания в резултат на съобщения на ОДМВР и на общините, вкл. относно лица, пропуснали граничен контрол на други ГКПП.
 
Продължават 24-часовите дежурства на ГКПП Силистра на служители на РЗИ и РЗОК, както и дейността на денонощния телефон за въпроси и консултации – 0879 170 186. Правят се проверки по изпълнение на противоепидемичните мерки, вкл. вече и по фермерските и други пазари на открито.
 
Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) публикува списък с български производители и преработвателни предприятия за „онлайн търговия”. Цел: възможност за директна доставка до адрес на пресни български продукти.
 
В списъка са регистрирани по Наредба № 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход: мляко и млечни продукти (кисело и прясно мляко, сирене, кашкавал, извара и масло), яйца, мед и обект за преработка на птиче, телешко и свинско месо.  Става дума за преработка от кланици, месопреработватели, млекопреработватели и пакетажни за яйца.
 
Третата група производители предлагат плодове и зеленчуци, както още посевен и  посадъчен материал (за тях важи регистрация като производители или търговци по ЗЗР). Въпросните фирми са регистрирани то Закона за храните (ЗХ), където е приложимо – по Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и Закона за защита на растенията (ЗЗР).
 
Бизнес операторите, желаещи да влязат в списъка, също трябва да имат регистрация по ЗХ и ЗВД. Производителите на посевен и посадъчен материал трябва да са регистрирани като производители или търговци по ЗЗР.
 
Желаещите могат да изпратят координати за връзка на имейл адрес a_popnikolova@bfsa.bg. Задължително е да бъде отбелязан регистрационният номер на обекта. Необходимо е да бъдат посочени име на фирмата, телефон, електронна поща, линк към сайта си (ако разполагат с такъв) и асортимент за потребителите.