На фермерски пазари в Тутракан и в Главиница по време на извънредно положение

8/4/2020
Кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов разреши провеждането на кооперативен и фермерски пазар всяка събота от 7 до 13 ч. на адрес ул. „Гео Милев” № 33 в града при определени условия. Той ще се провежда при осигурен от общината контролиран достъп на клиенти на пазара, като както продавачите, така и клиентите трябва да са с предпазни средства. Целта на пазара е реализация на продукция – зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал, както и друга готова стока, произведена само от местни производители.
 
Ще бъдат спазвани определени противоепидемични мерки: еднопосочно движение в рамките на пазара, като не се допуска престой на автомобили в имота, ползван за пазара, освен за товаро-разтоварна дейност; продавачите трябва да спазват лична хигиена и дезинфекция, а заедно като клиентите ще трябва да стоят на дистанция от миниум 2 м. един от друг; задължително е предпазването на храните от вторично замърсяване при тяхното предлагане.
 
В същата заповед кметът забранява провеждането на всякакъв друг вид пазари, организирани от лица и по начин, различен от вече цитираните условия, като контролът ще се упражнява от определени лица от общината, съвместно с началника на РУП Тутракан при ОДМВР Силистра.
 
От общината съобщават още, че към 8.04.2020 г. на територията й няма регистриран случай на заболял от коронавирусна инфекция. В населените места под контрол и наблюдение от органите на РУП гр. Тутракан за домашна карантина са 60 души.
 
В община Главиница пазарът, който ще е само за регистрирани земеделски производители, ще бъде всеки понеделник от 8 до 13 ч. на ул. "Дунав" (кръстовища с ул. "Оборище" и "Витоща"), личи от заповед на кмета на общината Неждет Джевдет, под чийто контрол ще преминава пазарът. За изпълнение на заповедта отговаря Ашкън Салим - секретар на община Главиница. Условията за безопасност са същите, като в община Тутракан.