Нови 10 дарители на МБАЛ Силистра АД на обща сума 29 700 лв

8/4/2020
За нови лични, колективни и фирмени дарения на обща стойност 29 700 лв за периода 1-8.04.2020 г., освен обявените тези дни, съобщиха от МБАЛ Силистра АД. Те са дело на Димо Петров Мирчев – 3 000; Явор Стоянов Георгиев – 12 000 лв;  „Жоан” ЕООД  гр. Силистра – 10 000 лв; „Акрибия одит" ЕООД гр. Силистра - 500 лв; ЕТ „МИТ-ИКОНОМИК-МИТИНКА ГЕОРГИЕВА” – 200 лв; Ива Генадиева Ганева – 500 лв; Милена Христова Бачкова  –  500 лв; Татяна Енчева Стоянова – 200 лв;  Славин Добрев Йорданов – 300 лв;  Общински съветници от община  Кайнарджа – 2 500 лв.