Нови мерки на общинския пазар в Силистра, в Голеш завръщащи се от чужбина са без лични лекари у нас

7/4/2020
На територията на Община Силистра продължават предприетите дейности за спазване на извънредните мерки по повод разпространението на коронавируса,  съобщават от РЗИ Силистра. Конкретно във връзка с изпълнението на заповедта на M3 от 6.04.2020 г., където са описани всички задължителни мерки за функциониране на фермерските пазари, като се отчете конкретната специфика като разположение, капацитет и брой на участващи производители, директорът на ОП „Пазари“ Силистра издаде свои заповеди.
 
Става дума за регламентиране два пъти на ден дезинфекция на всички работни места (пазарни маси). Посочена е необходимостта от носене на предпазни средства от страна на всички продавачи и от задължителна лична дезинфекция. Предстои да бъдат формирани два потока на вход — изход за гражданите на територията на пазара, като се изпълзват подходящите за целта алеи. Работещите пзарни маси са на отстояние една маса, т.е. над 2 метра. С цел регламентиране на разстоянието между продавача и клиента ще бъде маркирано изчакване място, отбелязано с блажна боя върху алеята. В условия на извънредно положение и при спазване на предписанията на здравните органи община Силистра разшири обхвата на услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж.
 
Междувременно за нов момент в рамките на извънредното положение съобщават от община Кайнарджа във връзка със завръщащи се от чужбина жители на село Голеш. Повече от от тях нямат лични лекари, което означава, че изпълнението на карантината им ще бъде следено пряко чрез РЗИ. Отделно проблем е, че при пристигигане в България са съобщили мобилни телефони в други държави, най-вероятно там, където са живели и работили, но на практика няма връзка с тях. Препоръчано им е по време на карантината да спазват изискването - храна и лекарства да им доставят по домовете техни близки.