Обобщена информация по справки от общини и институции от област Силистра във връзка с извънредното положение

6/4/2020
Кратък преглед на ежедневни справки, предоставени на Областен кризисен щаб от общини в регион Силистра, кактоп и от други адресати. В община Тутракан към дата 6.04.2020 г. 50 души на територията на общината са под контрол и наблюдение от органите на РУП за домашна карантина.
 
Община Кайнарджа:  към днешна дата няма докладвани проблеми, а от общо 87 завърнали се от чужбина от началото на извънредното положение 58 са лицата в различни населени места на общината, оставащи в задължителната в такива случаи карантина.
 
Както и в другите общини, кметовете и кметските наместници дават указания по възможност целите семейства на завърналите се да спазват доброволно карантината, като препоръчват при необходимост техни роднини или близки да им носят закупени хранителни продукти или лекарства. Според наблюденията, в повечето случаи хората съвестно спазват карантината. 
 
Същата констатация в още по-категоричен вид – „няма установени нови случаи на нарушаване на карантината в периода 4-6 април”, споделят и от ОДМВР Силистра.
 
В общна Ситово са раздадени ръкавици и предпазни костюми за многократна употреба на извършващите дезинфекция на административни сгради и общински помещения. Маски и дезинфектанти са осигурени за работещите с граждани в общинската администрация, както и на служителите в домашния социален патронаж, които приготвят и разнасят храна на своите клиенти. На кметствата са раздадени дистанционни термометри и 1 500 предпазни маски.
 
За ново дарение - 500 ръкавици, 50 маски, 30 защитни шлема и 30 предпазни халата за еднократна употреба, направено за Пневмо-фтизиатричното отделение на МБАЛ Силистра, съобщиха от Верига магазини АВС.
 
При постъпване на нова информация, настоящата ще бъде допълнена и обновена на сайта на Областна администрация, за да стигне до медиите, до институциите и до над 300 физически и юридически лица от имейл-листата.