Благодарност от МБАЛ Силистра АД към дарители във връзка с работата по ликвидиране на COVID-19

3/4/2020
В сайта на МБАЛ Силистра АД нейният изпълнителен директонр д-р Даниела Костадинова изказа чрез сайта на болницата (https://new.mbal-silistra.bg/) благодарност към всички дарители от името на работещите в лечебното заведение – най-голямото по рода си в област Силистра, реално и най-голям работодател в Крайдунавска Добруджа: „Благодаря на всички Вас, които със своя дарителски жест показахте съпричастност в тази трудна ситуация към всички работещи в лечебното заведение. Със събраните до момента средства ще бъдат закупени 2 апарата за белодробна вентилация, дефибрилатор, инфузомати (бел.-става дума за висококачествен и високотехнологичен съвременен уред за извършване на вливания) и перфузори (бел.-това е висококачествена едноканална спринцовкова инфузионна помпа с функция за телесно тегло за венозно вливане на течни разтвори), дезинфектанти, лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки в отделенията във връзка с борбата и разпространението на COVID-19”. Във време на извънредно положение е повече от задължително да си подадем ръка за помощ”.
 
Дарители: „Бревис“ ООД, гр. Дулово – 35 000 лева; народният представител Делян Пеевски– 5 000 лв. и 20 бр. защитен шлем; анонимен дарител – 500 бр. предпазни маски, 50 бр. защитно облекло и пералня; Росица Захаридова – изработка на предпазни маски; „Джени Стил“ ЕООД – Невин Хасан от Дулово – 130 бр. предпазни маски; д-р Мария Димитрова Димитрова – 1 000 лв.; Окръжна прокуратура Силистра – 2 800 лв.; Румен Тодоров – нотариус отСилистра – 5 000 лв.; ЗК „Агра 2000“ ООД с. Калипетрово - Живко Жечков – 5 000 лв.; ЗК „Дунав 93“ с. Малък Преславец – 10 000 лв.; народният представител Александър Сабанов – 100 бързи теста; „Поларис – 8“ ООД, гр. Варна – 20 000 лв.; Славин Добрев Йорданов – 200 лв.; инж. Димо Мирчев – 3 000 лв.
 
От "Дарителска сметка на община Силистра" – 37 325 лв. (дарения от: ЗК „КАЗИМИР 93“ с. Казимир – 1 000 лв.; ЗК „СЪГЛАСИЕ“ с. Срацимир – 1 000 лв.; „ЕКОАЛ“ ООД гр. Разград – 250 лв.; "СИТИМАТ" ООД гр. Силистра – 2 000 лв.; „ЖЕЛЕЗОВ“ ЕООД гр. Силистра – 500 лв.; "ЛЪКИ СИС" ЕООД гр. Силистра – 31 325 лв.; д-р Юлияан Найденов - 1 000 лв.; ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – 250 лв. Сумата ще бъде използвана за закупуване на апарата "Интензивен респиратор Belavista 1000".
 
От "Дарителска сметка на община Силистра" - 15 067.63 лв. месечни възнаграждения на общински съветници от Общински съвет Силистра; „ЖОАН“ ЕООД Георги Илиев от Силистра - лични предпазни средства и 10 000 лв.; Александър Йорданов Тодоров – 20 бр. шлемове и 70 бр. маски; Пламен Живков Христов – 10 бр. шлемове.
От болницата правят уговорката, че има и други дарения, някои от които ще бъдат финалиризани в обозримо бъдеще. По тази причина за тях ще стане реч в следваща благодарност, чрез която се дава публичност на проявената човещина и съпричастност към решаване на проблема, станал причина за обявяване на извънредно положение в страната.
 
Публикацията на д-р Костадинова от името на МБАЛ Силистра завършва така: "В дни, в които светът е изправен пред предизвикателството да се пребори с епидемията COVID-19, призоваваме всички жители на област Силистра да бъдат съпричастни в тези изключително трудни дни за да опазим здравето и живота на всички нас.В момента живеем и работим в безпрецедентна ситуация, във време на голям стрес и несигурност. На изпитание е поставено не само нашето здраве, но и нашата етика, отговорност, дисциплинираност, професионализъм, съчувствие, човечност".
 
Областният управител Ивелин Статев и като председател на Областен кризисен щаб още преди няколко дни благодари със специални "Благодарствени адреси" на първите дарители, участвали със своя лепта или материална придобивка в процеса на дружна проява на отношение към нуждите на болницата, лекарите и пациентите. Техните имена и стойността на даренията ги има и в публикации на сайта на Областна администрация Силистра, както още в социалните мрежи, сайтовете и медиите.