Информация от общини от област Силистра, от ОДБХ и от Инспекция по труда

3/4/2020
Информация от общини от област Силистра във връзка с работа по епидемични мерки по повод коронавируса:
 
В община Тутракан към 3.04.2020г. няма регистриран случай на заболял от коронавирусна инфекция. Под контрол и наблюдение от органите на РУП Тутракан за домашна карантина са 79 души на територията на цялата община.
В община Кайнарджа по данни на всички кметове и кметски наместници има завърнали се от чужбина още 6 души, които  влизат в режим на карантина. Представителите на местната власт ще продължават да събират информация за тази категория граждани, за които трябва да се докладва в РЗИ Силистра.
А оттам и в уеб-базираната информационна система за координация с МВР. Тукашната структура на ведомството е установила два случая на неспазване на каратнита - на граждани от териториите на полицейските управления в Силистра и в Дулово.
---
От Областна дирекция за безопасност на храните Силистра съобщиха, че вече са част от електронното правителство на страната, т.е. е възможна обмяната документи по електронен път. Служител на дирекцията има отговорност да следи постъпилите в системата документи. За да ползват електронните услуги, потребителите трябва да разполагат с електронен подпис и да имат регистрация в сайта на съответната дирекция – в случая ОДБХ Силистра.
----
Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ призова за дарителска дейност за подпомагане  на различни дейности в борбата срещу коронавируса всички избрани на платени публични длъжности чрез листите на ПП ГЕРБ членове (или избраници на партията) – евродепутати, министри и заместниците им, областни и заместник-областни управители, кметове и зам.-кметове на общини, кметове на райони и кметства, както общински съветници.
---
Информация от Инспекция по труда:
 
Близо 600 бр. сигнали от граждани са постъпили в Инспекцията по труда от 13.03.2020 г., когато беше обявено извънредното положение до момента. Това е ръст с почти 50% на сигналите, които обикновено се получават за идентичен период. Най-много от тях касаят заплащането на труда – около 1/3 от всички сигнали. Следват сигнали, свързани с прекратяване на трудовото правоотношение. Инспекцията по труда е прекратила към момента плановите проверки и е насочила усилията си към решаване на сигналите.
 
Извършват се проверки и за контрол по спазване на противоепидемичните мерки, свързани с ограничаването на разпространението на коронавируса COVID-19. За отстраняване на нарушенията контролните органи прилагат всички свои правомощия – даване на задължителни за изпълнение предписания и търсене на административнонаказателна отговорност.
 
Инспекцията по труда напомня на работниците и служителите, че и в периода на извънредно положение те не могат да бъдат изпращани в неплатен отпуск без тяхно съгласие. Работещите не трябва да подписват документи, с чието съдържание не са съгласни – например за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие или със задна дата, или заявление за неплатен отпуск.
 
Работодателят следва да им предостави веднага заповеди за прекратяване на трудовите договори, в които да са отразени всички дължащи им се обезщетения – за неизползван платен годишен отпуски, за неспазено предизвестие, ако им се дължи такова, за придобито право на пенсия и др. Срокът на предизвестие тече и по време на ползването на законоустановен отпуск.
 
ИА ГИТ ще се възползва от сигналната си функция и ще информира Прокуратурата  за сигнали, в които се съдържат данни за престъпление. Например работниците информират за оказване на натиск за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, подписване на заявления за неплатен отпуск и др., или за положени подписи на документи, каквито сигналоподателите твърдят, че не са полагали.