Актуална информация от РЗИ Силистра относно К-19 в областта

3/4/2020
В момента в област Силистра под наблюдение и 14-дневна домашна карантина са 965 лица, завърнали се от страните с регистрирани случаи на Covid-19. Те са част от уеб-базирана национална информационна система за връзка с МВР, попълвана всеки ден по списъци от общините в областта, ОДМВР и Бюро по труда Силистра. До първия ден на м. април от служители в РЗИ Силистра и от дежурните на ГКПП Силистра са връчени 340 предписания.
 
Без съобщения за клинични оплаквания е приключила карантината за 301 лица от общия брой на карантинираните до този момент. Към 2 април в областта няма нови случаи, след двата (българо-английско семейство пенсионери село Сребърна), който е от края на м. март. Няколко дни по-късно тяхното състояние се определя от лекарите като задоволително (афебрилни са, т.е. без треска и повишена температура; имат кашлица и са отпаднали).
 
РЗИ поддържа добра оперативна комуникация с ОДМВР по отношение на взаимодействието за установяване на нарушения във връзка с карантината от страна на определени лица, като на органите се предоставят заверени копия на връчените карантинни предписания. На личните лекари се изпращат съобщения  за същите лица, които са от съответната  пациентска  листа,  защото подлежат на активно наблюдение от тяхна страна. С лицата без личен лекар се държи връзка по телефон с цел проследяване на клиничното  им състояние и евентуално даване на указания за действия при поява на оплаквания.
 
На ГКПП Силистра се осъществява 24-часов граничен здравен контрол с инспектори от РЗИ и със служители на РЗОК. Инспектори от РЗИ дават и 24-часови дежурства на телефон 0879 170 186, на който граждани и служители от други ведомства отправят своите въпроси и сигнали.