904 под карантина в област Силистра, 253 са освободените от нея без оплаквания; БАБХ с проверки за Великден и Гергьовден; ново дарение за МБАЛ Дулово

2/4/2020

904 под карантина в област Силистра, 253 са освободените от нея без оплаквания

В Силистренска област към 1.04.2020 г. под наблюдение и в 14-дневна домашна карантина са 904 лица, завърнали се от страните с регистрирани случаи на COVID-19. За 253 лица карантината е приключила без съобщения за клинични оплаквания. През последните един-два дни при проверки е установено, че 4 души в област Силистра не спазват карантината: един на територията на РПУ Тутракан, а другите 3 - на РПУ Силистра (в случая в община Кайнарджа).
 
В задоволително общо състояние (субфебрилна температура, кашлица и отпадналост) са двамата пациенти от село Сребърна, настанени преди няколко дни в интензивно отделение на МБАЛ Силистра. До този момент е установено, че в полета със самолет от Лондон до Варна двамата съпрузи – англичанин и българка, е имало 7 души от област Силистра, за които е съобщено да бъдат взети предписаните мерки. Информация е подадена за издирване и на другите лица от същия полет.
 
Всеки ден РЗИ Силистра попълва данните за новопристигнали от чужбина лица в уеб-базираната автоматизирана система за лица под карантина. Както е известно, това става със съвместните усилия на общиниге, МВР по места, РЗИ и бюрата по труда.
 
На територията на Община Силистра са предприети дейности за спазване на извънредните мерки по повод разпространението на коронавируса. Всеки ден се подпомага дейността на длъжностните лица по полицейските пунктове, разположени в посока на съседните областни градове. За целта са осигурени допълнителни количества предпазни и санитарни средства, вкл. за работещите на ГКПП Силистра. От страна на служители на отдел „Инспекторат“ към община Силистра продължава контролът по обекти, като Дунавски парк, Крепостта и др. открити пространства. Домашният социален патронаж обслужва 335 души, а по проект „Патронажна грижа“ –  270 лица. Ежедневно се обгрижват всички потърсили подкрепа на дежурните телефони. През почивните дни доброволците от БЧК Силистра извършиха обиколки на територията на целия град с призив всички да се приберат по домовете си. В същите дни по всички информационни канали са постъпили значителен брой сигнали за неспазване на ограничителните мерки, наложени със заповед на министъра на здравеопазването, като са предадени за вземане на мерси по компетентност.
 
От община Главиница съобщиха: завърнали се от Германия - 5 души; подготвя се секция в интернет страницата на общината, която да включва информация за карантинираните на територията на община Главиница; създава се организация за дните на изплащане на пенсии от пощенските станции, за да бъде предотвратено струпването на възрастни хора пред пощенските клонове.
 
От община Ситово: Социално предприятие "Независим живот" всеки ден готви за свои клиенти, вкл. за хора с увреждания. 
 
От община Кайнарджа: има три случая на хора, завърнали се от пътуване с ТИР или от кораби. Те не са с постоянен адрес в някои от нашите селища, но са декларирали, че ще изкарат периода на карантината на адрес на свои близки, чиито къщи са с възможност за изолиране. Към тях кметовете и кметските наместници също се отнасят с необходимото внимание и им разясняват как могат да ползват услугата Домашен социален патронаж или  да им се съдейства за закупуване на необходимите лекарства, ако се налага. Информират ги и за важни телефонни номера за връзка.
 
Напомняне: силистренският ГКПП разполага с 24-часов здравен контрол с представители на РЗИ и РЗОК). Продължават дежурствата на инспектори от РЗИ Силистра и на тел. 0879 170 186 за въпроси и сигнали от страна на ведомства и на граждани. Сигнали за нередности приема и БАБХ на т.нар. горещ телефон (0700 122 99), както и през онлайн формата на сайта.
 
БАБХ с проверки по Великден и Гергьовден
 
Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва засилени проверки на обекти за производство и търговия с храни, пакетиращи центрове за яйца, складове за търговия на едро с храни, заведения за обществено хранене и търговски обекти за търговия на дребно, пазари и борси, във връзка с предстоящите официални празници (Великден и Гергьовден).

В периода 6.04.-8.05., включително, във фокуса на засиления контрол попадат производството и търговията на традиционно предлаганите за празниците храни (агнешко месо, козунаци, яйца, включително боядисани яйца, пресни зеленчуци), както и на боя за яйца. Ще се следи за произхода и правилното съхранение на суровини и храни, за коректното етикетиране и маркировка.

По отношение на предлагането на трупно агнешко месо ще се контролира наличието и цвета на здравна маркировка (син цвят – с произход България, червен цвят – с произход, различен от българския, в съответствие със Заповед № РД 11-631/25.03.2019 г.), а също така и дали търговците предоставят на видно място информация за страната на произход на месото.

Инспекторите ще селедят строго начина на съхранение, етикетирането и маркирането на яйцата (включително недопускане на яйца от клас “Б” в търговската мрежа, т.е. за преработка - в производството на различни яйчни продукти. Ще се вземат проби за лабораторно изпитване от яйцата с произход ЕС и трети страни.

По време на официалните празници 17-20.04., вкл., на 1 и на 6.05. ще бъдат осигурени дежурни служители в ОДБХ, които да осигуряват дейността на контролния орган и да реагират на сигнали на граждани.

До края на обявеното в страната извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19, БАБХ продължава да извършва засилени проверки в обектите за производство и търговия с храни, и заведения за обществено хранене, които приготвят и доставят храна до краен потребител. Проверките включват използване на подходящо защитно работно облекло, химични вещества и оборудване за дезинфекция и предпазни средства (ръкавици /при необходимост и в зависимост от естеството на работа/ и маски) от служителите, заети в производството, предлагането и доставката на храни; честотата на провежданата дезинфекция.

Ще се следи създадени ли са условия, които възпрепятстват прекия досег на клиента с непредварително опаковани храни с изключение на плодове и зеленчуци; за наличие на информация на видно място за потребителите, че плодовете и зеленчуците преди употреба следва да бъдат добре измити, като при възможност бизнес операторът да осигури еднократни найлонови ръкавици/пликове/торбички и други с оглед намаляване риска от замърсяване на продуктите;

Специално внимание се обръща на записите по Системата за управление на безопасността на храните, по-конкретно за хигиена и дезинфекция на помещения, инвентар и технологично оборудване, и хигиена и здравен статус на персонала.

---

Поредно дарение във връзка с извънредното положение в страната: по информация от ОбС Дулово - "БРАТЯ ПЕПЕЧ" ООД - в размер на 15 000 лв. за МБАЛ Дулово ЕООД!