Училищата в област Силистра продължават да предлагат дистанционни консултации и обучителни дейности за учениците от І до ХІІ клас

25/3/2020
От РУО Силистра към МОН съобщават: "Училищата в област Силистра продължават да предлагат дистанционни консултации и обучителни дейности за учениците от І до ХІІ клас. Обхват на ученици от 90 до 100 % има в 23 училища от общо 45. Делът на обхванатите ученици нарастна от 87,5% от общия брой миналата седмица на 89,24% към 25. 03. 2020 г. Все още не могат да бъдат обхванати ученици, които нямат интернет и/или устройства.
 
Нарасна делът на учителите, които се включиха в дистанционните форми на общуване и обучение – от 91,4% за миналата седмица на 94,5% към 25.03.2020 г. В 34 училища се предлагат и дейности за ученици със специални образователни потребности. Само 1 училище с 26 ученици напълно не може да осигури дистанционно обучение в електронна среда, но се очаква да се включи през новата седмица.
 
Организацията се създава децентрализирано по училища. Не се налагат общи модели и подходи, за да може всяко училище да отчете спецификата на своите ученици и възможности. Учениците и семействата са уведомявани от училищата за избрания подход и организация".
 
Междувременно РУО на МОН в Силистра съобщи: 1 700 маски, ушити от учители, дарени от Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт в град Дулово, са разпределени според броя на педагогическия и непедагогическия персонал (+10 % резерв) в училища и в извънучилищни звена в област Силистра.
 
От сайта на МОН: за първи път у нас, на 16 март, стартира изцяло дистанционно обучение. Препоръки и съвети към родителите, за да може онлайн уроците да бъдат пълноценни.
 

Препоръки:

  • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете.
  • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал.
  • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет.
  • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят.
 

Съвети:

  • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
  • Насърчавайте детето да бъде активно.
  • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние. Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ.
  • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници. Поддържайте интензивна комуникация с учителите.
  • Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.