Извънредна организация на работата в силистренската структура на Главна инспекция по труда

18/3/2020
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“
 
ИЗВЪНРЕДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“
 
За периода на извънредното положение в Р България Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ създава специална организация за обслужване на гражданите, като консултациите и услугите ще се предоставят приоритетно дистанционно. За целта потребителите на услугите на ИА ГИТ следва да използват всички дистанционни канали за предоставяне на услуги и консултации.
 
Електронни услуги на ИА „Главна инспекция по труда“
Достъп до Портала за електронни услуги: https://public.gli.government.bg/git_public
Удостоверения по Закона за обществените поръчки за липса/наличие на нарушения, основание за отстраняване от обществени поръчки.
Всеки участник в обществена поръчка може да заяви по електронен път през „Системата за електронни удостоверения за изпълнители по ЗОП“ удостоверение с квалифициран електронен подпис (КЕП) по ЕИК на дружеството. Удостоверението се генерира веднага.
Достъп до услугата:
http://www.gli.government.bg/page.php?c=207
 
При желание удостоверението да бъде издадено от ИА ГИТ, могат да подадат заявление през системата за Сигурно електронно връчване, ако заявителите имат кутия там.
Възложителите на обществени поръчки могат да генерират също удостоверения  през „Системата за електронни удостоверения за възложители и бенефициенти“, като предварително подадат заявление до ИА ГИТ за осигуряване на достъп на техни служители, които разполагат с КЕП по ЕИК на възложителя/бенефициента.
Достъп до услугата:
 http://www.gli.government.bg/page.php?c=225
 
Разрешения за работа на непълнолетни – могат да се подават по електронен път с КЕП както на заявител, така и на счетоводна къща, обслужваща работодателя. Заявленията биха могли да се подават през системата за Сигурно електронно връчване, ако заявителите имат кутия там.
Достъп до услугата:
https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/WorkPermit18
 
Разрешения за уволнение на работници, ползващи специална закрила (чл. 333 от Кодекса на труда) могат да се подават по електронен път с КЕП както на заявител, така и на счетоводна къща, обслужваща работодателя. Заявленията биха могли да се подават през системата за Сигурно електронно връчване, ако заявителите имат кутия там.
Достъп до услугата: https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/DismissalAuthorization
 
При искания за служебно прекратяване на договори по чл. 327 от Кодекса на труда (когато работникът не може да осъществи контакт с работодателя) електронната услуга може да се използва само с КЕП, поради което рядко се използва от граждани. Те могат да подават заявленията през системата за сигурно електронно връчване, ако имат поща в нея.
Достъп до услугата:
https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ContractSuspension
 
Достъп до обществена информация - може да постъпва по всички възможни канали. Също така ИА ГИТ има и профил в Платформата за е-ДОИ
 
Услуги, които не са административни:
Представяне на еднодневни договори – могат да се заявяват през специално разработената система за договори по чл. 114а от Кодекса на труда, след като земеделският стопанин се регистрира като потребител.
Достъп до услугата:
http://www.gli.government.bg/page.php?c=82
 
Декларациите по чл. 15 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд, които следва да се подадат до края на м. април, могат да се подават по електронен път с КЕП на декларатора или на счетоводна къща, която го обслужва.
Достъп до услугата:
https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/Deklar15_01_EmployerData
 
За услуги, за които следва да бъдат представени документи на място, приемните на ИА ГИТ остават отворени при засилени мерки за сигурност. 
Ограничава се достъпът до ИА „Главна инспекция по труда“ и дирекциите „Инспекция по труда“ до едно помещение, което ще бъде редовно дезинфекцирано съгласно предписанията на здравните органи.
Контакти – телефони и електронни пощи, за обслужване на гражданите дистанционно:
 
КОНТАКТИ ЗА ЗАПИТВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ
Посочените телефони се обслужват от служители на ИА ГИТ всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа.
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
0700 17 670
delovodstvo@gli.government.bg
Телефон за български граждани, работещи в чужбина
02 8101 747
Дирекция „Инспекция по труда“ Благоевград
073/884 942
ditBlagoevgrad@gli.government.bg
Дирекция „Инспекция по труда“ Бургас
056/843 488
ditBurgas@gli.government.bg
Дирекция „Инспекция по труда“ Варна
052/612 941
ditVarna@gli.government.bg
Дирекция „Инспекция по труда“  Велико Търново
062/622 438
ditVelikoTarnovo@gli.government.bg
Дирекция „Инспекция по труда“ Видин
094/601 303
ditVidin@gli.government.bg
Дирекция „Инспекция по труда“ Враца
092/663 847
ditVratsa@gli.government.bg
Дирекция „Инспекция по труда“ Габрово
066/808 292
ditGabrovo@gli.government.bg
Дирекция „Инспекция по труда“ Добрич
058/600 589
ditDobrich@gli.government.bg
Дирекция „Инспекция по труда“ Кърджали
0361/65140
ditKardjali@gli.government.bg
Дирекция „Инспекция по труда“ Кюстендил
078/55 20 58
ditKustendil@gli.government.bg
Дирекция „Инспекция по труда“ Ловеч
068/601 504
ditlovech@gli.government.bg
Дирекция „Инспекция по труда“ Монтана
096/300 675
ditMontana@gli.government.bg
Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик
034/441 491
ditPazardzhik@gli.government.bg
Дирекция „Инспекция по труда“ Перник
076/601 484
ditPernik@gli.government.bg
Дирекция „Инспекция по труда“ Плевен
064/800 369
ditPleven@gli.government.bg
Дирекция „Инспекция по труда“ Пловдив
032/633 601
ditPlovdiv@gli.government.bg
Дирекция „Инспекция по труда“ Разград
084/662 741
ditRazgrad@gli.government.bg
Дирекция „Инспекция по труда“ Русе
082/827 040
ditRuse@gli.government.bg
Дирекция „Инспекция по труда“ Силистра
086/821 776
ditSilistra@gli.government.bg
Дирекция „Инспекция по труда“ Сливен
044/622 923
ditSliven@gli.government.bg
Дирекция „Инспекция по труда“ Смолян
0301/63342
ditSmolyan@gli.government.bg
Дирекция „Инспекция по труда“ София
02/971 2538
ditSofiagrad@gli.government.bg
Дирекция „Инспекция по труда“  Софийска област
02/981 7971
ditSofiaOblast@gli.government.bg
Дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора
042/603 253
ditStaraZagora@gli.government.bg
Дирекция „Инспекция по труда“ Търговище
0601/6-22-51
ditTargovishte@gli.government.bg
Дирекция „Инспекция по труда“ Хасково
038664851
ditHaskovo@gli.government.bg
Дирекция „Инспекция по труда“ Шумен
054/830 231
ditShumen@gli.government.bg
Дирекция „Инспекция по труда“ Ямбол
046/663242
ditYambol@gli.government.bg
 
По телефон гражданите ще бъдат обслужвани в работното време за администрацията. При подадени запитвания или сигнали по мейл е задължително да бъдe предоставен телефон за обратна връзка, при необходимост от допълнителна информация.
Обслужването на гражданите на място ще се извършва при максимално ограничен пряк контакт. Когато дойдат на място, гражданите се приканват да оставят в приемните контакти, на които да бъде осъществена обратна връзка с тях от експерти на Инспекцията по труда за консултация. При подаване на сигнали на място следва сигналът да бъде оставен с телефон за контакт, за да им бъде предоставен входящ номер при приемането му. Документи, подписани с електронен подпис, могат да бъдат изпращани по електронен път по всички възможни канали.