Дирекции в община Силистра достъпни и онлайн в интернет

17/3/2020
Съобщения от община Силистра
 
От 17.03.2020 г. услугите за граждани, предоставяни от дирекциите "Устройство на територията" и "Общинска собственост" в община Силистра са достъпни и онлайн. Бланките и формулярите са качени на сайта на Община Силистра на адрес: www.silistra.bg. В полето Административни услуги отивате на графата Център за информация и услуги и избирате дирекцията. След което документите се попълват и връщат на и-мейл адрес: info@silistra.bg Допълнителна информация при затруднения на телефони: 086 816 204 - дирекция "Общинска собственост" и 086 816 203 - дирекция "Устройство на територията".
-------
Започва съвестна акция на ОД на МВР Силистра и Община Силистра във връзка с обявеното извънредно положение в страната и спазването на разпоредбите на властите. Констатирани са редица случаи на неспазване на препоръките за неразпространение на коронавируса COVID-19. Община Силистра призовава всички граждани, които имат възрастни родители, да съблюдават поведението им и да спазват препоръката да си останат вкъщи. Особено важно е да не се струпват хора на обществени места, да се стои на повече от метър разстояние един от друг. Да се спазват мерките за достъп пред и в работещите институции, хранителни магазини, аптеки и дрогерии, банки и бензиностанции. Носенето на предпазни средства е наложително. В страната са въведени строги санкции срещу нарушители на карантината при завръщане от чужбина.

ОД на МВР Силистра ще приложи всички мерки за спазване на ограниченията при извънредното положение.

ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ!